I staden Alabuga, mellan Novgorod och Jekaterinburg, har Huhtamäki två tillverkningsenheter, dels en fabrik för tillverkning av food service-produkter (bilden), dels en fabrik för tillverkning av fiberbaserade livsmedelsförpackningar. (Bild Huhtamäki)

Huhtamäki planerar nu att sälja alla sina ryska verksamheter

19 april, 2022ANNONS

Finska förpackningskoncernen Huhtamäki Oyj, som bland annat är specialiserade på tillverkning av förpackningar inom food service-området och av fiberbaserade livsmedelslösningar, som äggförpackningar, etc., har inlett en process för att avyttra alla sina verksamheter i Ryssland, som en följd av kriget i Ukraina.

Huhtamäki skriver i ett pressmeddelande att beslutet följer på det tidigare beslutet efter Rysslands invasion av Ukraina att omedelbart stoppa alla investeringar i Ryssland. Huhtamäki anser att den nuvarande utvecklingen av situationen och de långsiktiga utsikterna i Ryssland kommer att förhindra förverkligandet av bolagets tillväxtstrategi och långsiktiga ambitioner i landet.

”Vi kommer fortsättningsvis att prioritera investeringar som gynnar betydande tillväxtmöjligheter i andra delar av världen, i linje med våra globala ambitioner och vår 2030-strategi”, skriver bolaget, som också framhåller att de anställdas säkerhet och välbefinnande är av största vikt..

Huhtamäki har varit verksamma på den ryska marknaden i cirka 30 år. Bolaget har fyra tillverkningsenheter i Ryssland och sysselsätter cirka 700 personer. Nettoomsättningen i Ryssland utgör endast cirka tre procent av koncernens totala omsättning.

Huhtamäki kommer nu att undersöka marknaden för potentiella köpare. Under övergångsperioden har man för avsikt att upprätthålla verksamheten vid sina anläggningar – under förutsättning att leveranskedjan är tillgänglig – och på så sätt uppfylla sina avtalsmässiga och regulatoriska skyldigheter och för att skydda anställda och kunder.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!