Huhtamäki utökar sin verksamhet inom laminat till tubförpackningar. (Bild Huhtamäki)

Huhtamäki stärker sitt utbud inom tubförpackningslaminat

13 januari, 2020

Finska Huhtamäki Oyj meddelar att man träffat avtal att för cirka 30 miljoner euro (ca 320 miljoner kronor) förvärva fullt ägarskap av joint-venture-företaget Laminor S.A., som tillverkar laminat till tubförpackningar.

Laminor, som är beläget i den brasilianska staden Natal, bildades år 2002 som ett 50/50 joint-venture mellan Huhtamäki och förpackningskoncernen Bemis Company (som numera ingår i Amcor-koncernen).

Huhtamäki skriver i ett pressmeddelande att förvärvet gör att företaget nu kan utöka och stärka sin tublaminatverksamhet, som är en viktig del av koncernens utbud inom flexibla förpackningar. Laminors laminat används bland annat till tubförpackningar inom kosmetika, hälsa, sjukvård, livsmedel, mm.

Laminor S.A. har cirka 130 anställda och en nettoomsättning på ca 25 miljoner euro (ca 265 miljoner kronor). Efter förvärvet kommer Laminor att konsolideras som ett dotterbolag och ingå i Huhtamäkis affärssegment Flexibla förpackningar.

Transaktionen, som måste godkännas av konkurrensmyndigheter i Brasilien, förväntas genomföras under första kvartalet 2020. När affären är genomförd kommer Huhtamäki att ha två helägda verksamheter i Brasilien: Laminor-fabriken i Natal samt en fabrik i staden Palmeira för tillverkning av formpressade fiberförpackningar.

Antalet Huhtamäki-anställda i Brasilien uppgår till 320 st.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!