Inom plastfilmsindustrin är det tuffa tider. (Bild Unsplash)

I pandemins spår: Tuffa tider inom tryckfärg och plastfilm

19 februari, 2021ANNONS

Det stundar tuffa tider inom tryckfärg och plastfilm. Pandemin, orkaner och annan ”force majeure” pressar upp priserna och begränsar tillgången.

Tillverkare av tryckfärger till förpackningar har det svårt med priser och tillgång. Corona-pandemin har inneburit att priserna på råvara för pigment gått upp rejält, liksom för petrokemiska råvaror. Det finns problem med tillgången och samtidigt har fraktkostnaderna ökat som en följd av minskad tillgänglighet på containrar. Detta enligt Siegwerk, som är en av de ledande tillverkarna av tryckfärger.

Corona-pandemin orsakar störningar i världens fartygstransporter och många containers befinner sig på fel plats… (Bild pxhere)

Hur det ser ut exakt i olika delar av världen varierar, men generellt går priserna upp på det mesta man behöver, till exempel UV- och polyuretanhartser, lösningsmedel och akrylharts.

En underliggande orsak, som påverkar mycket av den globala handeln inom tryckfärger, är störningar i världens fartygstransporter som en följd av de oregelbundenheter, som finns i efterfrågan runt om i världen. Corona-viruset är orsaken sägs det. Resultatet är att många containers nu befinner sig på fel plats i världen…

Även inom plastfilmsindustrin är det tuffa tider. Under sista kvartalet 2020 uppstod en brist på polyolefiner i stora delar av Asien på grund av att orkanen Laura ställde till stora skador på polymerproduktionsanläggningar i USA. Samtidigt fortsatte efterfrågan på polyolefiner att vara stark i Kina. Resultatet är en höjning av polymer- och filmpriser över stora delar av Asien och Mellanöstern. En del specialpolymerer missar dessutom västvärlden, då tillverkarna vill dra nytta av de högre priserna i Asien.

Det innebär att det nya året startade med skakig tillgång på polyolefinbaserade material. Det var förväntat att de stora producenterna som vanligt skulle dra igång sina underhållsarbeten under det första kvartalet vilket minskat output från dem. I tillägg till detta har det också rapporterats en serie ”force majeure” från företag i Europa. Företag som nämns är Ineos i UK, Borealis i Finland och Belgien, Lyondell Basell i Spanien samt att det inträffat en större crackerexplosion i Tjeckien.

Resultatet av allt detta är att polymerpriserna i USA är de högsta sedan år 2014 (då råoljan kostade nära 100 dollar fatet) samtidigt som priserna i Asien ligger kvar på höga nivåer. Filmtillverkare i Europa, som sedan länge har överenskomna order till fast pris, möts nu av beskedet att det blir kraftiga höjningar med ”force majeure” som orsak. Det har i vissa fall inneburit rena strider om material mellan kunder. Vissa leverantörer har satt en övre gräns på filmkvaliteter, för att förhindra att företag beställer mer än de behöver för ögonblicket.

Inom de närmaste månaderna finns det, med detta som bakgrund, risk för att det blir brist på vissa filmer och att ledtiderna för alla filmer kommer att bli längre. Dessutom kommer priset på film troligen att öka rejält.
Allt detta enligt den brittiska plastfilmstillverkaren National Flexible. De konstaterar att det är tämligen otänkbart att de brittiska tillverkarna, som inte haft kanonår de senaste åren, kan svälja prisökningarna. De måste tas ut av kunden.

Text Bo Wallteg

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!