Mindre köttpackningar och övergång till återvunnen plast gör att ICA sparar in 60 ton plast om året. (Bild ICA)

ICA:s nya köttförpackningar sparar in 60 ton plast om året

5 februari, 2020

Genom att minska på förpackningarnas storlek och övergå till återvunnen plast för 200 av sina köttförpackningar sparar ICA in 60 ton plast om året. Åtgärden är ett led i den plaststrategi, som ICA antog i slutet av år 2018, och som bland annat innebär att man ska ta bort engångsartiklar av plast och att alla plastförpackningar till ICA:s egna produkter som bestå av återvunnet eller förnybart material.

Övergången till återvunnen plast på mer än 200 av ICA:s egna köttartiklar och minskning av förpackningarnas storlek innebär att 250 ton jungfrulig plast per år byts till återvunnen plast och att plastförbrukningen per år minskar med 60 ton.

”Ett stort kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete”, säger Emelie Hansson. (Bild Jessica Gow/TT)

”Att vi inom ICA nu kraftigt minskar andelen plast i kombination med att vi byter till återvunnen plast i över 200 förpackningar innebär ett stort kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete”, säger Emelie Hansson, hållbarhetsstrateg på ICA.

De nya förpackningarna är ett resultat av den allra senaste tekniken för laminatplaster. Laminatplaster i förpackningar förlänger hållbarheten och minskar matsvinnet, men består ofta av blandade plastmaterial, som inte har kunnat materialåtervinnas. Nu har ICA:s nya köttförpackningar ersatts av laminatmaterial, som består av av endast en sorts plast, vilket därmed också möjliggör materialåtervinning.

”Förpackningar står för en stor andel av vår plastförbrukning och vi inom ICA jobbar kontinuerligt med att utveckla och förbättra hela ICA:s sortiment. Men för att ännu fler förpackningarna ska kunna bli nya produkter behöver alla i samhället bli bättre på att samla in plast, även hushållen”, säger Emelie Hansson.

—————————————–
Enligt ICA:s plaststrategi ska man efter år 2020 ha tagit bort alla engångsartiklar i plast och efter år 2022 ska alla förpackningar till ICA:s egna produkter vara återvinningsbara eller gå att återanvända och från år 2030 ska de bestå av återvunnet eller förnybart material

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!