”Vi saknar en satsning från regeringen på kemisk plaståtervinning”, säger Lena Lundberg, ansvarig för plastvarufrågor på IKEM. (Bild pressbild)

IKEM: Vi saknar satsning på kemisk återvinning av plast

28 februari, 2022ANNONS

Branschorganisationen IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) uttrycker besvikelse över regeringens nyligen presenterade nationella handlingsplan för plast. I princip är IKEM positiv till att regeringen vill bidra till en cirkulär ekonomi för plasten men man hade hoppats på mer, bland annat en uttalad satsning på kemisk återvinning av plastavfall.

”Vi saknar en satsning från regeringen på kemisk återvinning – något som är nödvändigt för att vi ska kunna återvinna all plast samt klara målet på 30 procent återvunnen plast i alla plastförpackningar till år 2030”, säger Lena Lundberg, ansvarig för plastvarufrågor på IKEM.

Regeringens nationella handlingsplan för plast presenterades den 21 februari.

IKEM framhåller i ett pressmeddelande att den svenska regeringen tidigare har betonat industrins viktiga roll för att utveckla klimatsmart teknik och i sin klimatpolitiska handlingsplan har regeringen också tagit upp kemisk återvinning av plast som en viktig och innovativ teknik. Men i den nationella handlingsplanen för plast, som presenterades för en vecka sedan, nämns kemisk plaståtervinning endast i förbigående och framhålls inte som ett sätt att effektivt öka plaståtervinningen.

”Högre ambitioner krävs för plaståtervinningen och det är därför förvånande att den kemiska återvinningstekniken inte uppmärksammas mer nu, säger Lena Lundberg.

I handlingsplanen saknar IKEM också besked om en kvotplikt för mjuk polyetenplast, som ett medel för att öka efterfrågan på återvunnen plast.

”Vi hade hoppats på att regeringen skulle införa en kvotplikt på 25 procent återvunnen råvara i produkter av mjuk polyeten (LDPE och LLDPE) till år 2025 och sedan en höjning till 40 procent från och med år 2030. För plastbranschen är detta viktigt för att öka efterfrågan på återvunnen plast. Naturvårdsverket har också föreslagit detta för regeringen”, säger Lena Lundberg.

Schema som exemplifierar cirkulär och hållbar plastanvändning. (Bild Naturvårdsverket)

Ett tredje område där IKEM uttrycker besvikelse över handlingsplanen är när det gäller etappmål för plastavfall inom byggsektorn.

”Vi hade velat att regeringen skulle anta ett nytt etappmål för plastavfall, som uppkommer i byggsektorn. Det nuvarande etappmålet för byggsektorns avfall är mindre styrande för lättare material som plast” menar Lena Lundberg.

IKEM har utarbetat en egen plan med förslag på en bra plastpolitik, som stödjer branschens omställning till en hållbar plastanvändning. IKEM:s ”Politik för en hållbar plastanvändning” kan du läsa/ladda ner HÄR. (pdf, svenska)

Regeringens nationella handlingsplan för plast kan du läsa/ladda ner HÄR (pdf, svenska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!