Förpackningsnestorn Åke E Andersson har gått bort, 92 år gammal. (Bild privat)

In memoriam: Åke E Andersson – en svensk förpackningsnestor

9 november, 2021ANNONS

Förpackningsredaktören Åke E Andersson har gått bort vid en ålder av 92 år. Han var under många år en viktig och drivande person inom förpackningsbranschen.

Hans Widén, som var personlig vän med Åke E Andersson och facktidningen Packmarknadens förste chefredaktör, samt Bo Wallteg och Hans Friedsam från Packnews och nord emballage, minns en man som ägnade en stor del av sitt liv åt förpackningar och som spred kunskap och kännedom om svensk förpackningsindustri runt om i världen.

En handelsresande i förpackningskunskap
”Åke E Andersson har lämnat scenen efter ett långt liv som entusiastisk drivande talesman för förpackningsbranschen. Åkes engagemang för ökad allmän kunskap om den moderna distributionsteknikens välsignelser var närmast gränslöst och hans idéer och aktioner bidrog i hög grad till att skapa världsrykte för nordiskt förpackningstänkande.
Åke var nämligen så drivande när det gällde att bredda och tydliggöra kunskapen om de nya förpackningarnas fördelar att han inte sällan låg långt före upphovsmännens egna ambitioner att sprida kunskap om sina nyheter!
Med facktidningen som bas arrangerade han internationella specialutställningar, seminarier och mässor i världens alla hörn. Hela tiden med de nordiska flaggorna i topp. Ibland hyrde han hela flygplan för att få ut förpackningsfolk på långväga informationsresor i det dubbla syftet att lära kineser, japaner och amerikaner vad Sverige kan och samtidigt skapa svensk förståelse för förutsättningarna att lyckas på de riktigt stora exportmarknaderna.
Åke var också hjärnan bakom en rad ”inward missions” där journalister från världens alla hörn flögs in till Skandinavien för att informeras om teknik och handelsutveckling inom nordisk förpackningsbransch. Antagligen går det inte att ens föreställa sig omfattningen av den PR-nytta dessa kampanjer skapat i form av initierade rapporter i en lång rad länders fackpress.
Det ledde också till att Åke kunde utveckla sin favoritidé att bilda en internationell pressorganisation för förpackningsredaktörer. Den döptes till IPPO, International Packaging Press Organisation och Åke ledde den under nio år som president. IPPO är idag troligen den största och kanske enda internationella sammanslutningen för fackredaktörer och har mer än åttio medlemmar från drygt 25 länder. Bland dem nord emballages och Packnews chefredaktör Bo Wallteg.
För mig blev Åke en mentor och personlig vän som ständigt entusiasmerade mig med sin förmåga att kombinera storslagna planer med praktisk förmåga att genomföra dom! Och vi hade definitivt en långtgående samsyn om hur praktiskt informationsarbete ska bedrivas.
Efter Teknis ville jag in på den då snabbväxande fackpressens områden – inte så noga vad det handlade om – bara det var högtekniskt. Bonniers fackpressförlag sökte folk, bl a till tidningen Pack, där Åke då var chefredaktör. Klart jag sökte jobbet som reporter! Men det obligatoriska arbetsprovet blev en besvikelse. Jag skulle översätta och redigera en tysk teknisk rapport om förpackningsplaster och bestämde efter bara några timmar att detta inte var något för mig. ”Obegripligt dravel och mest flummigt och pretentiöst skitprat” skrev jag i ungdomlig oblyghet i rapporten till Åke. Hans svar kom omedelbart – ”Exakt! Du har sammanfattat det precis rätt. Du såg att detta var skit. Du kan nog bli en bra reporter. Jobbet är ditt!
Ska man kortare sammanfatta Åkes insatser som fackpressredaktör måste det handla om att han var en av de första som lyckades avdramatisera och popularisera svåra tekniska sammanhang. Han lärde mig att en bra facktidning ska förmedla vardagsnyttig kunskap med stimulerande resonemang om vad alla nyheter kan få för konsekvenser för läsarna. ”Early warnings” i positiv bemärkelse blev tidningens då mycket ovanliga adelsmärke.
Åke ledde den utvecklingen med stor självsäkerhet och mycket glädje. Visserligen fick han 92 år på sig att utveckla sina ambitioner, men jag tror ändå att han fick mera uträttat per år än de allra flesta av oss! ”

Hans Widén

————————————————

En minnesvärd del av svensk förpackningshistoria
Åke E Andersson slutade sin långa karriär inom förpackningar med att skriva krönikor i nord emballage och att vara en stöttepelare i diskussioner kring i princip alla ämnen i branschen. Han var utmärkt lämpad att ta hand om tillkomsten av skriften Svensk Förpackningshistoria 1934 – 2009 som publicerades i samband med att nord emballage fyllde 75 år. Det var ett tungt jobb att transportera alla inbundna årgångar till Mölle, men värt det, och för Åke var det ett inspirerande jobb att resa i minnenas allé, även om han inte var med i branschen de första cirka 30 åren.
Det var 1965 som han blev erbjuden jobb som journalist och senare chefredaktör på Fackpressförlaget med tidningarna Pack och Plastvärlden. Bonniers köpte förlaget och när man drog i gång projektet Dagens Industri var han en av huvudredaktörerna.
Genom åren hjälpte Åke till med att starta institut för förpackningsteknik i Peking, Seoul, Karachi och Kairo, främst handlade det om att utveckla institutens informationsteknik mot massmedia. Tillsammans med Hans Friedsam på nord emballage var han med och utvecklade mässor i Luleå under 80-talet och Sekreterarstämman på 90-talet. De producerade också en rad bilagor för publicering i Dagens Industri. Hustrun Ulla Hurtig:Ason var konstnär och det blev Åkes roll att arrangera utställningar och etableringen av konstföreningen Konstlots i Höganäs. Ett par böcker blev det också, t ex romanen Alijas.
Åke E Andersson fick ett långt liv. Nu är han en minnesvärd del av den svenska förpackningshistorien. Han har bidragit med mycket till branschen.

Bo Wallteg och Hans Friedsam,
nord emballage/Packnews

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!