Borealis ska starta kemisk plaståtervinning vid sin krackeranläggning i Stenungsund och bland annat ta hand om komplex plast från Svensk Plaståtervinning i Motala. (Bild Borealis)

Inleder unikt samarbetsprojekt kring kemisk plaståtervinning

5 maj, 2022ANNONS

Svensk Plaståtervinning och globala plast- och kemijätten Borealis inleder ett unikt samarbete kring cirkulär kemisk återvinning av komplex plast. Projektet genomförs i Stenungsund, där Borealis bygger Sveriges första anläggning för kemisk plaståtervinning.

Samarbetet går ut på att Borealis vid sin anläggning ska återvinna den plast som är för komplex för att sortera och återvinna mekaniskt vid Svensk Plaståtervinnings anläggning Site Zero i Motala.

”Med samarbetet kan mer plast återvinnas cirkulärt”, säger Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning. (Bild Per Holgersson)

Svensk Plaståtervinning skriver i ett pressmeddelande att med samarbetet kommer mer plast att återvinnas cirkulärt, där materialets ursprungliga värde och kvalitet bevaras. Samarbetet har också stor potential när det gäller minskade koldioxidutsläpp.

”Sverige – och världen – behöver öka tempot mot en cirkulär ekonomi. För plastavfall är nyckeln cirkulär återvinning. Det skapas främst genom effektiv sortering där mekanisk återvinning tillämpas i första hand, och kompletteras med kemisk. Site Zero speglar den filosofin och skapar för första gången förutsättningar för att återvinna alla plastförpackningar cirkulärt, även de svåraste laminaten”, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

”Med kemisk återvinning kan vi öka materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige”, säger Marcus Kierkegaard, Borealis. (Bild fr LinkedIn)

Den plast, som Borealis ska återvinna kemiskt, kommer att ha samma höga kvalitet, som den som är producerad av fossil råvara. Det gör att den återvunna plastråvaran kan användas på nytt, till bland annat hälso-, sjukvårds- och livsmedelsförpackningar med stränga kvalitets- och säkerhetsbestämmelser, som inte alltid kan uppfyllas av mekaniskt återvunnet material. Med kemisk återvinning kan alltså en förbrukad livsmedelsförpackning användas som livsmedelsförpackning igen.

”Samarbetet med Svensk Plaståtervinning är väldigt positivt, då vi tillsammans ökar materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige. Tillgång till plastavfall är en viktig förutsättning för den anläggning för kemisk återvinning som vi planerar för i Stenungssund. Plastavfallet blir till pyrolysolja, som sedan används som råvara i våra fabriker för att tillverka ny plast, som gradvis ersätter fossil råvara. Ett viktigt steg för oss mot ökad cirkularitet av våra produkter. Vi samarbetar också med andra partners för att säkerställa tillräckligt med plastavfall”, säger Marcus Kierkegaard, verksamhetschef på Borealis krackeranläggning.

Borealis nya anläggning i Stenungsund beräknas vara i drift år 2025.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!