”Målet är att Fors bruk ska vara ett helt fossilfritt bruk”

Intensiv underhållsvecka på kartongbruket Fors i Dalarna

6 november, 2017ANNONS

Nu pågår det årliga underhållsstoppet vid Stora Ensos Fors bruk utanför Avesta i södra Dalarna. Under en intensiv vecka utförs åtgärder för att bruket ska kunna producera högkvalitativ kartong resten av året. Det är inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning som genomförs. 
Att arbeta med miljöförbättringar är något som Fors bruk har stort fokus på. Redan idag är bruket fossilfritt till cirka 98 procent, men målet är att vara 100 procent fossilfria. 

”Under årets underhållsstopp kommer cisternen, där eldningsoljan till pannorna lagras, att tömmas, rengöras och besiktas för att sedan fyllas med fossilfri biodiesel. Pannorna kommer att testköras med det nya bränslet fram till årsskiftet. Satsningarna på förnybar ång- och elproduktion är viktiga steg mot målet att Fors bruk ska vara ett helt fossilfritt bruk”, säger Mikko Sorjonen, platschef vid Fors bruk. 

Dessutom sker installation av utrustning för att kunna utöka den kommersiella användningen av mikrofibrillär cellulosa i förpackningskartong. Genom att använda mikrofibrillär cellulosa kan råvaruförbrukningen minska samtidigt som kartongen blir lättare, styvare och starkare. Det blir en resurseffektivare produktion.   

”Det är glädjande att vi nu kommer igång med mikrofibrillär cellulosa i industriell skala på Fors bruk. Detta är en av de senaste innovativa produkterna från skogen med stor framtida utvecklingspotential”, säger Mikko Sorjonen.

Ett annat exempel på arbete, som utförs under underhållsveckan, är ombyggnad av reningsverket, för att utöka kapaciteten. 

Alla satsningar, som genomförs under underhållsstoppet, syftar till att öka driftsäkerheten, kvaliteten och minska miljöpåverkan.   

Säkerhet har alltid högsta prioritet på bruket. Under stoppveckan förstärks säkerhetsfokuset ytterligare. Det sker bland annat regelbundna säkerhetsronderingar och genomförs slumpvisa alkohol- och drogtester.

”Med totalt 1.200 entreprenörer under veckan och drygt 1.300 arbetsorder som ska genomföras, så är det extra viktigt att alla hjälps åt så det blir ett säkert underhållsstopp”, säger Mikko Sorjonen.

Underhållsstoppet vid Fors bruk pågår 5 – 12 november 2017.

FAKTA OM FORS BRUK:   
Fors Bruk, utanför Avesta i Dalarna, är en världsledande tillverkare av förpackningskartong för livsmedel och läkemedel, grafisk kartong för bokomslag och vykort samt cigarettkartong. Det finns 530 medarbetare på bruket. Produktionskapaciteten är 410.000 ton kartong per år.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!