ScanStar-juryn under en fotopaus. Fr. v.: Bo Wallteg, nord emballage (medierepresentant), Lasse Lavrsen, Toms, Danmark, Hanna Koivula, Helsingfors universitet, Sandra Pousette, RISE, Sverige, Kari Bunes, Norsk Emballasjeforening, Per Öyvind Nordberg, Norsk Emballasjeforening (som ledde juryarbetet), Antro Säilä, Finska förpackningsföreningen (observatör) och Ole Anton Bakke, Jotun.

Två dagars intensivt juryarbete för att hitta ScanStar-vinnarna

14 juni, 2019

Under två intensiva dagar har juryn för ScanStar 2019 sammanträtt för att hitta vinnarna i tävlingen.
Norsk Emballasjeforening är värd för årets upplaga av Scanstar, varför mötet hölls i Oslo.

Juryn, stadgeenligt bestående av sex personer (med en medierepresetant) plus en observatör, hade 20 bidrag att bedöma denna gång, och som vanligt var det inget lätt arbete att utse vinnarna.

Någon eller några utkristalliserades tämligen snabbt som vinnare, resten föregicks av intensiva diskussioner. När arbetet var klart hade drygt hälften av bidragen fått en ScanStar.

Kvaliteten på årets bidrag var hög och det gör arbetet ändå svårare, då alla inte kan vinna. Jämfört med förra årets ScanStar var dock andelen vinnare högre i år. Övergripande dominerades tävlingen av bidrag som ersätter plast, bidrag som kan vara lösningar på matsvinn och bidrag som ger effektivare transporter.

De vinnande bidragen kommer att tillkännages den 26 augusti. Prisutdelningen sker i anslutning till Emballasjedagarna i norska Sandefjord den 14 och 15 november.

Text: Bo Wallteg

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!