Detaljbild av öppnad papperspåse som testkörts i flowpackmaskinen Ima/Ilapak VT 6000. (Bild BillerudKorsnäs/Dynatec)

Intressant samarbete med test av nytt papper för flowpack

7 april, 2021ANNONS

BillerudKorsnäs har utvecklat ett miljövänligt papper för användning i VFFS-maskiner. I slutfasen har Ima/Ilapak-leverantören Dynatec och BillerudKorsnäs testat papperet på högkapacitetsmaskinen Ima/Ilapak VT 6000 och resultaten är väldigt positiva.

BillerudKorsnäs uppger att samarbetet med maskintillverkare och konverterare är mycket viktigt och en central del i att bidra till att slutkunden kan övergå till en mer hållbar förpackning.
Samarbetet säkerställer att material och maskin harmoniseras och utprovas noggrant. På så vis kan intresserade varumärkesägare vara trygga att den nya förpackningslösningen är väl utprovad med avseende på till exempel produktivitet och kvalitet och därmed blir introduktionen till en kommersiell produkt både kortare och säkrare.

Ronny Gimbe är Brand Owner Manager på BillerudKorsnäs. (Bild BillerudKorsnäs)

”Vi uppskattar att samarbeta med Dynatec och menar att samarbete är bästa vägen framåt för att utmana de konventionella förpackningarna för en mer hållbar framtid”, säger Ronny Gimbe, Brand Owner Manager på BillerudKorsnäs.

Snabbast i klassen
Det finns flera problem med att använda papper istället för traditionell plastfilm i förpackningsmaskiner. Hur löser man för att försegla papper utan lim, hur förhindrar man repor och rynkor i filmen och inte minst hur matar pappersfilmen jämnt? Med sin mångåriga erfarenhet av flowpack-maskiner har Ima/Ilapak hittat lösningen på problemen.
Att täta papperspåsar utan användning av lim är en svår process – Ima/Ilapak har löst detta med ett patenterat svetssystem som med högt svetstryck möjliggör höga hastigheter och tjocka filmer.

”Speciellt utformade filmpassager utvecklades för att minimera risken för repor och rynkor i filmen”, förklarar Anders Bohrén, VD för Dynatec AB.

Även filmspänning är nyckeln till fina påsar. Maskinen har servodriven filminmatning med friktionsrulle och lastceller för att säkerställa jämn filmspänning. Resultatet av dessa justeringar har gjort testmaskinen VT 6000 till en av de absolut snabbaste maskinerna i sin klass. Den klarar mellan sextio och åttio papperspåsar per minut beroende på storlek och innehåll.

Efterfrågan på hållbara förpackningslösningar ökar
På BillerudKorsnäs ser man en ökad efterfrågan på hållbara förpackningar med allt tuffare krav från både företag och lagstiftare. Konsumenterna ställer också högre krav: ungefär 60 procent anser att företagen behöver göra mer för miljön och cirka en tredjedel av alla köp baseras på förpackningen.

BillerudKorsnäs miljövänliga papper för flowpack har testats i högkapacitetsmaskinen Ima/Ilapak VT 6000. (Bild BillerudKorsnäs/Dynatec)

”Våra slutkunders prioriteringar har ändrats och idag väger ofta de miljömässiga argumenten tyngre än kostnadsaspekter, som tidigare var primärt fokus. Marknaden kräver hållbara förpackningslösningar, för detta krävs innovation och samarbete. Vi hjälper varumärkesägare och återförsäljare att byta till papperslösningar genom att orkestrera värdekedjan och lösa upp knutar. Vi har hållbara lösningar för form-fill-seal-påsar, formade papperspoddar, återvinningsbar flow-wrap, pappersflaskor med mera, för produkter med och utan barriärkrav”, säger Ronny Gimbe.

BillerudKorsnäs har kommit långt, när det gäller fiberbaserade förpackningslösningar och produktutveckling är en iterativ process som kräver nära och långsiktigt samarbete med såväl slutkunder, maskintillverkare och konverterare.

SWAPP säkerställer att kunden når hela vägen
Trots att det finns många bra, hållbara lösningar på marknaden idag är det tydligt att det är en mycket komplex och mödosam process för varumärkesägare att gå från en konventionell förpackningslösning till en fiberbaserad. För att denna övergång ska bli framgångsrik måste den ske på ett mycket genomtänkt sätt och det är otaliga delar som måste tas hänsyn till. Ingen är villig att gå över till en ny lösning om man inte är övertygad om att den faktiskt kommer att fungera.

”Det är just här som vi menar att vi kan spela en stor roll, att på ett metodiskt sätt stötta varumärkesägare hela vägen från uppstart till en fiberbaserad, hållbar förpackning lanserad på marknaden. Erbjudandet kommer introduceras som en tjänst vid namn SWAPP. Med SWAPP kombinerar vi vår kunskap om material, förpackningstillverkning och kundernas behov med vårt globala nätverk av maskintillverkare, konverterare och annan expertis och erbjuder kunder en trygg väg till en långsiktigt hållbar förpackningslösning”, berättar Ronny Gimbe.

Hållbara material
Några av de lösningar BillerudKorsnäs har utvecklat enligt SWAPP – modellen är produkterna SWAPP Bag där koncernens papper används för vertikal produktion i VFFS maskiner.

”Ett exempel på det är det mycket lyckade samarbetet med Dynatec där vi har uppnått otroligt fina resultat med mycket hög och stabil körbarhet. Möjliga applikationer för detta är till exempel påsar för torrvaror såsom pasta och bönor eller sekundärförpackningar till konfektyr. En annan lösning inom samma område är SWAPP Flow Wrap som är en förpackning för vertikal produktion av förpackningar för till exempel chokladbars, kakor och spaghetti”, avslutar Ronny Gimbe.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!