Slutprodukten vid Omni Polymers i Ängelholm är ett homogent polyolefingranulat som kan ersätta jungfrulig plast i flera typer av industriella förpackningar. (Bild Omni Polymers)

Invigningsdags av anläggning för unik återvinning av plast

6 oktober, 2022ANNONS

Om en vecka invigs den unika återvinningsanläggningen Omni Polymers i Ängelholm, där mjukplast från flexibla förpackningar, som normalt går till förbränning, istället omvandlas till högkvalitativ plastråvara i form av ett homogent polyolefin-granulat.

”Detta avfallsmaterial har tidigare bränts upp, men nu utmanar Omni Polymers användningen av jungfrulig plast i nya produkter. CO2-utsläppen är betydligt lägre och miljövinsterna är stora”, säger Josef Tapper, VD för Omni Polymers.

Omni Polymers skriver att tillverkningsprocessen är den första i sitt slag. Tillsammans med företaget Plastonomy AB, som är en av delägarna till Omni Polymers, har Omni Polymers designat och konstruerat produktionslinjen specifikt för sådana uttjänta flexibla plastförpackningar, som tidigare varit svåra att återvinna. Varje produktionssteg består av innovativa lösningar baserade på beprövad teknik och har satts samman för att återvinna mjukplast från svenska hushåll. Förenklat består produktionslinjen av fyra processteg: storleksreduktion, tvätt och torkning, densitetsseparation och slutligen extrudering.

Josef Tapper är VD för Omni Polymers i Ängelholm. (Bild Omni Polymers)

Den återvinningsbara produkten i form av ett homogent granulat är en blandning av flera polymerer och kan ersätta jungfrulig plast som råvara i nya produkter. Granulatet består till största delen av polypropen (PP) och polyeten (PE) och det är väl lämpat för formsprutningsapplikationer.

Omni Polymers uppger att man har kunder inom flera olika tillverkningsindustrier och att deras produktapplikationer varierar. Vanliga exempel, där produkten används, är i industriella förpackningsprodukter samt i interna logistikprodukter som stödjer fordonsindustrin. Granulatet kan återvinnas vid slutet av sin livslängd, vilket innebär att plasten recirkuleras inom tillverkningsindustrin.

Företagets egna förstudier visar att plasttillverkningen sparar 1,41 ton koldioxid per producerat ton jämfört med
koldioxidutsläppen vid tillverkning av jungfruliga råvaror. Målet är att produkten ska minska kundernas CO2-utsläpp med minst 50 procent jämfört med användningen av jungfruliga polymerer.

Investeringen för Omni Polymers anläggning i Ängelholm uppgår till totalt 80 miljoner kronor med bidrag från Klimatklivet, som är Naturvårdsverkets program för att minska CO2-utsläppen. Satsningen är även sponsrad av Nestlé. Omni Polymers ägs av TMR Gruppen och Plastonomy AB.

Invigningen av Omni Polymers i Ängelholm sker den 13 oktober, men produktionen vid anläggningen är redan igång.

Vi har tidigare skrivit om Omni Polymers och anläggningen i Ängelholm. Läs HÄR!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!