Hög livsmedelssäkerhet är viktigt för att undvika smittrisker och allvarliga incidenter.

ISO 22000 – ny användarvänlig standard för livsmedelssäkerhet

20 juni, 2017ANNONS

Ett förslag på en ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, har nu gått ut på remiss. Den nya utgåvan ska bli mer användarvänlig och mer anpassad till de andra ledningssystemen.
ISO 22000 har också kompletterande tekniska specifikationer, exempelvis för jordbruk, tillverkning, förpackningar och catering.

Förslaget har tagits fram bland annat av SIS, Swedish Standards Institute, som nyligen arrangerade ett öppet seminarium i samband med att förslaget gick ut på remiss.

Frågor, som ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet ska ge stöd kring, är till exempel: Har verksamheter, som hanterar livsmedel, gjort det på ett sätt, som garanterar att det vi äter håller en hög kvalitet och inte bär på bakterier så att vi blir sjuka? Har verksamheterna identifierat riskerna ,som kan uppstå vid produktion eller transport av livsmedel? Och har de vidtagit åtgärder för att förebygga, att allvarliga incidenter uppstår?

”Nyheterna nu, när standarden revideras, handlar om att definitionerna blir tydligare. ISO-arbetsgruppen har förenklat och förtydligat efter synpunkter från användare. Ett exempel är införandet av signifikanta hälsofaror, som måste ha styrning”, säger Lorena Olivares, projektledare vid  SIS.

”Det är inte bara konsumenterna, som gynnas av att livsmedel hanteras på rätt sätt. De företag, som tvingas återkalla produkter som förorenats i något led, lider också stora ekonomiska förluster och att bygga upp kundernas förtroende på nytt är också förenat med kostnader”, säger Lorena Olivares.

En ny teknisk specifikation för transporter och lagring av livsmedel diskuteras också just nu.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!