Kan uttjänt jäst från ölbryggning bli till biobaserat förpackningslim? Det ska ett stort RISE-projekt ta reda på. Bilden visar jästpartiklar med svampsporer. (Bild Spendrups/Eye of Science)

Kan uttjänt bryggerijäst bli biobaserat förpackningslim?

30 september, 2022ANNONS

Inom innovationsprogrammet BioInnovation, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, startar nu ett projekt som ska undersöka om uttjänt jäst från ölbryggning kan användas för att göra biobaserat lim till bland annat wellpappförpackningar!

Bakom projektet står RISE (Research Institutes of Sweden) tillsammans med en kvintett av aktörer som tillsammans bildar värdekedjan för att ta fram en cirkulär och biobaserad produkt: Spendrups Bryggeri, Ragn-Sells Recycling, Akzo Nobel Adhesives, Byggelit och DS Smith Packaging Sweden. Under 1,5 års tid ska man undersöka och utvärdera möjligheten att få till stånd ett cirkulärt, hållbart och resurseffektivt användande av den uttjänta jästen som komponent i biobaserade material och produkter.

”Uttjänt jäst är en proteinrik restström som kontinuerligt uppstår i vår ölbryggning. Den har traditionellt gått till bönder, där den använts som grisfoder eller som jordförbättring, men i det här projektet ska vi utforska om det också finns andra användningsområden. I bästa fall kan vi knyta ihop en hel värdekedja, där lim skapas från vår jäst, som sedan kan användas till våra förpackningar”, säger Jörgen Forsberg, som är produktionschef på Spendrups Bryggeri i Grängesberg.

Marielle Henriksson är projektledare och forskare på RISE. (Bild RISE)

Under projektets gång kommer restströmmen av jäst att undersökas på olika sätt för att man ska kunna fastställa vilka delar av biomassan som skulle kunna användas till ett biobaserat lim för exempelvis wellpappförpackningar och spånskivor – och hur det i så fall ska göras. Dessutom ska produktens miljöpåverkan analyseras ur de tre hållbarhetsperspektiven miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

”Vi vill utveckla biobaserade alternativ till dagens fossilbaserade och mer resurskrävande limmer. Projektet är ett första steg för effektivt nyttjande av jästrestströmmar. I en förlängning är det också intressant att titta på hur vattnet och lösta näringsämnen skulle kunna tillvaratas och om det utvunna proteinet skulle vara lämpligt som foder. Vi har precis startat upp ett oerhört intressant projekt”, säger Marielle Henriksson, som är projektledare och forskare på RISE.

Jenny Hörnander, DS Smith. (Bild packnews.no)

Ett möjligt användningsområde, som ska utforskas, är att tillverka ett lim för wellpapptillverkning av uttjänt jäst istället för av vetestärkelse som används idag.

”För oss på DS Smith är detta ett mycket intressant projekt, eftersom vårt uppdrag handlar om att skapa hållbara förpackningar, som hjälper våra kunder att möta kraven på praktisk funktion, marknadskommunikation och cirkulär ekonomi. Vi tror att projektet kommer att bidra med nytänkande, innovation och utveckling, som kan göra vår värdekedja ännu mer hållbar. Det passar väl in i vår strävan att anpassa förpackningen till en ständigt föränderlig värld”, säger Jenny Hörnander, verksamhetsutvecklingschef på DS Smith Nordic.

—————————————————-

Kort jästinfo:
Det finns fler än 1.500 arter av jäst, men vid ölbryggning används endast öljästsvampen Saccharomyces cerevisiae.
Jästen är en förutsättning för att vörten ska bilda alkohol och förvandlas till öl. Jästens uppgift i ölbrygden är att få till stånd en jäsning. I jästsvamparna bildas enzymer, som hjälper till att omvandla sockerarter till alkohol och koldioxid.
Inom bryggeriteknologin använder man två olika sorters jäst – över- och underjäst – beroende på vilken ölsort man vill brygga. Namnen har uppkommit efter hur jästen uppför sig i jäsningsprocessen. Överjästen stiger till ytan i jäsningens slutskede, medan underjästen sjunker till botten när jäsningen är avslutad. (Källa Spendrups)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!