Kartong- och fiberbaserade förpackningar kan återvinnas minst 25 gånger utan att deras egenskaper försämras, enligt en nyligen genomförd studie vid Graz-universitetet i Österrike. (Bild FTI/Ulf Huett)

Kartong kan återvinnas 25 ggr utan att mista sina egenskaper

17 januari, 2022ANNONS

En färsk studie, utförd av forskare vid Graz tekniska universitet i Österrike, säger att kartong och annat liknande fiberbaserat förpackningsmaterial kan återvinnas minst 25 gånger utan att förlora sina mekaniska eller strukturella egenskaper.

Studien syftade till att undersöka hur falskartong klarade sig under 25 återvinningscykler. Studien var en uppföljning till en tidigare undersökning vid Graz-universitetet, där man undersökte hur wellpapp påverkades vid återvinning.
Den undersökningen visade att wellpappmaterialets mekaniska egenskaper hade försämrats med mellan fem och tio procent efter 25 återvinningscykler, medan studien av falskartongmaterialet inte visade någon som helst negativ effekt av materialets mekaniska egenskaper efter 25 återvinningscykler

Egenskaper som undersöktes var bland annat materialets styrka, krossmotstånd och svällningskapacitet.

”När det kommer till de mekaniska egenskaperna såg vi knappast någon effekt alls. Jag vill påstå att inte ens 25 är gränsen för hur många gånger materialet kan återvinnas”, säger Rene Eckhart, som är seniorforskare vid Graz tekniska universitet.

Winfried Muehling är VD i kartongorganisationen Pro Carton. (Bild Pro Carton)

Organisationen Pro Carton, som består av europeiska kartongtillverkare, säger i en kommentar att rapporten bevisar att pappers- och kartongfibrer är ”mer hållbara än vad man tidigare ansett”.

”Forskarnas rön tar hål på myten att fiberbaserade förpackningar endast kan återvinnas fyra till sju gånger innan de förlorar sina egenskaper”, säger Winfried Muehling, VD i Pro Carton.

Färska siffror från EU:s statistikorgan Eurostat visar att återvinningsgraden för papper, papp och kartong ligger på cirka 85 procent i Europa. Branschalliansen 4evergreen har satt upp ett branschöverskridande mål att höja den totala återvinningsgraden för fiberbaserade förpackningar i Europa till 90 procent år 2030.

”För vår industri är det avgörande att samla in, sortera och återvinna allt fibermaterial på marknaden. Nyfiber och returfiber är lika viktiga för den cirkulära ekonomin, något som många varumärken och återförsäljare vill stödja”, säger Winfried Muehling.

Rapporten från studien vid Graz tekniska universitet kan läsas/laddas ner HÄR (pdf, engelska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!