”Ur Kotkamills synvinkel är detta förvärv en perfekt matchning”, säger VD Markku Hämäläinen. (Bild fr Twitter)

Kartongjätten Mayr-Melnhof förvärvar finska Kotkamills

10 december, 2020ANNONS

Österrikiska Mayr-Melnhof Karton, som är en av Europas största kartongproducenter, har träffat avtal om förvärv av finska Kotkamills Group Oyj. Köpet kommer att stärka Mayr-Melnhofs position inom kartong tillverkad av jungfrulig fiber.

”Förvärvet av Kotkamills är ett perfekt komplement till vår befintliga kartongverksamhet”, säger Peter Oswald. (Bild Mayr-Melnhof)

”Förvärvet av Kotkamills är ett perfekt komplement till vår befintliga kartongverksamhet. Det stärker vår affärsmodell som en dedikerad kartong- och falskartongproducent och stärker vår position inom nyfiberbaserad kartong, som har god tillväxtpotential”, kommenterar Peter Oswald, VD i Mayr-Melnhof Group.

Mayr-Melnhof skriver i ett pressmeddelande att avtalet innebär att man förvärvar Kotkamills Group Oyjs hela aktiekapital från dess aktieägare för en icke uppgiven summa. Transaktionen, som är villkorad sedvanliga genomförandeprocedurer och godkännande från berörda myndigheter, förväntas slutföras i mitten av år 2021.

”Ur Kotkamills synvinkel är detta förvärv en perfekt matchning. Mayr-Melnhof Karton kommer att ge Kotkamills ett starkt fotfäste på kartongmarknaden med våra barriärbelagda FSB-lösningarna som kan ersätta plast- och polyetenbelagd kartong”, säger Kotkamills VD Markku Hämäläinen i en kommentar.

I sitt kartongbruk i finska Kotka producerar Kotkamills bland annat falskartong och livsmedelskartong med en årskapacitet på 400.000 ton samt kraftpapper med en årskapacitet på 170.000 ton.

Under de senaste fem åren har Kotkamills under ägarskap av finska riskkapitalbolaget HB Funds, stärkt sin position som leverantör av högkvalitativ kartong till konsumentförpackningar.

”Vi är mycket nöjda med att ha arbetat med Kotkamills under fem år. Vi ser att Mayr-Melnhofs förvärv är den optimala slutpunkten för vårt samarbete med Kotkamills. Jag vill särskilt tacka ledningen och hela personalen i Kotkamills för deras professionella och engagerade arbete, vilket har gjort framgången möjlig”, säger Hannu Puhakka, som är styrelseordförande i Kotkamills och partner i HB Funds.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!