Utrustningens artificiella ”nypor” drar av peel-förseglingen och motståndet registreras.

Konstgjorda ”nypor” testar peel-förseglingar hos tråg

8 mars, 2019

Det brittiska företaget Proseal har lanserat ett nytt testsystem, där konstgjorda ”nypor” kontrollerar peel-motstånd och styrka hos filmförseglingar på livsmedelstråg.
Systemet kallas ProTest och enligt ProSeal möjliggör det för användare att skapa exakt rätt försegling på trågen och se till att man får rätt peel-styrka, vilket underlättar för konsumenten.

Utrustningen är mycket kompakt och lättanvänd och med hjälp av de konstgjorda ”nyporna” mäter man helt enkelt det motstånd som uppstår, när filmen separeras från tråget. Det gör det möjligt att justera detta motstånd, så att det blir användarvänligt för konsumenten, men ändå ger livsmedlet maximalt skydd och önskad hyllivslängd.

De data, som testutrustningen samlar in, sparas och kan ses på en skärm eller exporteras till en databas. Upp till fem testresultat kan jämföras samtidigt. I princip kan alla tråg med diametrar mellan 25 och 380 millimeter testas, oberoende av trågens form.

För att användaren enkelt ska kunna dra nytta av resultaten har Proseal skapat ett antal ”Peelability Metrics” som förklarar de fyra olika steg som ingår, när man avlägsnar en film från ett tråg, det vill säga den initiala separeringen, när filmen dras över de raka kanterna, över hörnen och slutligen när den avlägsnas helt från tråget.

Enligt Proseal är det här den första utrustning på marknaden, som kan mäta hur enkel en förslutningsfilm är att avlägsna. Företaget pekar också på att det är viktigt att förstå peel-styrkan både före och under produktionsprocessen och att ge konsumenten den rätta känslan vid öppnandet.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar