Alltfler både utställare och presumtiva besökare gör tummen ner för den planerade interpack-mässan i Düsseldorf 25 februari till 3 mars 2021.

Kritiken växer mot interpack – utställarna gör tummen ner

27 november, 2020

Kritiken mot Messe Düsseldorfs beslut att genomföra årets inställda interpack-mässa i Düsseldorf i februari 2021 växer nu för varje dag.

Vi har tidigare redogjort för hur flera stora utställare hoppat av mässan och hur exempelvis den italienska förpackningsmaskinorganisationen Ucima tycker att beslutet att – trots den rådande Corona-situationen –
arrangera mässan i februari 2021 är oacceptabelt.(Läs HÄR)

Nu visar en stor nederländsk undersökning att endast var femte svarande tänker ställa ut eller komma till interpack, om mässan arrangeras 25 februari till 3 mars 2021, som Messe Düsseldorf beslutat.

Så här svarade deltagarna i den nederländska enkäten på frågan om de ska deltaga i interpack i februari 2021. (Graf NVC)

Undersökningen genomfördes av nederländska förpackningsorganisationen NVC (Nederlands Verpakkingscentrum) och av 227 medlemmar, som besvarade enkäten, uppgav 40 procent att de inte kommer till interpack i februari. 40 procent uppgav att de ännu inte bestämt sig och endast 20 procent uppgav att de kommer att ställa ut eller besöka mässan.

”Det är bättre för arrangörerna att blåsa av interpack och fokusera på den schemalagda mässan år 2023, när lamporna är gröna igen”, säger NVC:s chef Michaël Nieuwesteeg i en kommentar till enkätresultatet.

Många utställare uppger att de sökt de mässansvariga hos Messe Düsseldorf med frågor och försökt få till en dialog, men att de inte får något gensvar från arrangörerna.

”Blås av interpack 2021 och fokusera på mässan 2023”, säger Michaël Nieuwesteeg. (Bild NVC)

”Vi har skickat flera mail med frågor till Messe Düsseldorf men har inte fått svar. Ett deltagande i interpack i februari 2021 är omöjligt. Tyskland är för närvarande nästan helt rödfärgat och vi kan inte äventyra vår egen personal. Dessutom har vi rådfrågat flera stora varumärkesägare och kunder till oss och de kommer inte till interpack. Vi tycker att interpack tar sina utställare som gisslan!”, säger Jos van Oekel, försäljningschef för BluePrint Automation.

Under en nyligen genomförd webbkonferens var det flera utställare, som hade liknande synpunkter. De får inte heller svar från Messe Düsseldorf på sina frågor och tycker att ett deltagande i interpack 2021 är oansvarigt på grund av Covid-faran och blir meningslöst, eftersom det inte kommer att finnas några besökare…

”Det finns många tvivel kring interpack 2021. Att arrangera mässan i början av nästa år kommer att vara på bekostnad av mässans goda rykte. Arrangörerna gör klokast i att istället fokusera på interpack 2023. Vår undersökning visar också att 60 procent redan nu vet att de kommer att komma tillbaka till interpack 2023, medan 35 procent ännu inte bestämt sig”, säger Michaël Nieuwesteeg.

OBS! Messe Düsseldorf har satt en tidsgräns till i dag (27 november) för utställare, som skulle ha medverkat på årets inställda interpack 2020 och som betalt monterhyra och andra kostnader. Senast i dag måste de meddela, om de ska deltaga eller inte i den planerade interpack-mässan 25 februari till 3 mars 2021.
De som avbokar drabbas av kännbara ekonomiska bakslag, eftersom mässan behåller en väsentlig del av erlagda kostnader.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!