Lactips har utvecklat ett biobaserat barriärmaterial för papper och kartong. (Bild Lactips)

Lactips har utvecklat PFAS-fri barriär för papper och kartong

26 oktober, 2021ANNONS

Franska bioplastproducenten Lactips har utvecklat en biobaserad barriärlösning för papper och kartong, som eliminerar behovet av beläggningslösningar som innehåller fossil plast eller hälsovådliga högflourerade så kallade PFAS-substanser.

Lactips, som är specialiserat på att producera vattenlösligt och ätligt kaseinbaserat bioplastmaterial, skriver i ett pressmeddelande att man med stöd från miljöorganisationen CITEO har utvecklat ett cellulosabaserat beläggningskoncept, som säkerställer total återvinningsbarhet av förpackningspapper och –kartong.

Lactips beläggningslösning är lämplig till sådana pappers- och kartongförpackningar för livsmedel som i dag är svåra att återvinna, eftersom de oftast är belagda med barriärer av oljebaserad plast. Lactips koncept kan också användas till sådana fettresistenta förpackningspapper, avsedda för feta livsmedel som smör, margarin, choklad, etc, som idag vanligtvis är behandlade med per- och polyfluorerade alkylsubstanser och –ämnen under samlingsbeteckningen PFAS.

PFAS-ämnen är förmodat hälsovådliga och har flaggats som hälsoriskabla av EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. I Danmark är PFAS-ämnen förbjudna i papper och kartong sedan år 2020 och i Tyskland, Nederländerna, Sverige och Norge har myndigheter officiellt tillkännagivit att man planerar att senast den 19 juli år 2022 lämna ett förslag till European Chemicals Agency (ECHA) om begränsningar av användandet av PFAS-ämnen.

Nu uppger Lactips att deras plastfria cellulosabaserade beläggningslösning ger papper och kartong de barriärer mot fett, syre och mineraloljor, som behövs för säker livsmedelskontakt och för att ge livsmedel längre hållbarhet. Förpackningspapper med Lactips beläggningskoncept behöver inte behandlas med PFAS-ämnen och de kommer till 100 procent från naturliga biokällor, de kan värmeförseglas och de är komposterbara i hemmiljö.

Lactips skriver att det material, som man nu utvecklat, inte är en kemikalie, utan en naturlig biopolymer som i enlighet med den europeiska REACH-förordningen (nr 1907/2006) är undantagen från direktivets registreringskrav och begränsningsrestriktioner avseende kemikalier.

”Vårt uppdrag inom Lactips är att tänka om vad gäller plastförpackningar och att begränsa deras påverkan. Vi ville erbjuda tillverkare och varumärken en rad alternativa lösningar som är ansvarsfulla och framför allt anpassade till prestationskrav och industriella processer för att hjälpa dem med deras ekologiska och reglerande omvandling. Lactips plastfria papper är ett perfekt svar på dessa utmaningar, och vi är mycket stolta över denna innovation”, säger Marie-Hélène Gramatikoff, VD och medgrundare för Lactips.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!