Helena Nylén tillträder 1 september som ny VD för FTI. Hon ersätter Lars Påhlson, som vid sidan om posten som styrelseordförande även fungerat som tf. VD sedan förra hösten. (Bild FTI & Cloetta)

Lämnar Spendrups och blir ny verkställande direktör för FTI

6 maj, 2021ANNONS

Den 1 september tillträder Helena Nylén – för närvarande varuförsörjningsdirektör på Spendrups – som ny VD för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Hon ersätter Lars Påhlson, som haft rollen som tf. VD sedan förra hösten.

”Vi har sökt en person med gedigen ledarerfarenhet, genuint hållbarhetsfokus och med vana från ledning av stora och komplexa verksamheter. Helena är precis den ledare, som vi har letat efter och jag är väldigt glad att vi nu landat den här rekryteringen”, säger Lars Påhlson, som också är styrelseordförande i FTI.

FTI skriver i ett pressmeddelande att man sedan 25 år tillbaka har näringslivets uppdrag att samla in förpackningar och tidningar för att de ska återvinnas i så hög grad som möjligt. Intresset för återvinning och hållbarhet växer kraftigt. Mängden insamlade förpackningar ökar ständigt och slår nya rekord för varje år.

FTI:s verksamhet utgår från producentansvaret för förpackningar och tidningar. De ca 9.000 producenter, som är anslutna till FTI, får bland annat stöd i arbetet med design för återvinningsbarhet, rapportering och redovisning för att de ska kunna ta sitt producentansvar fullt ut.

”Jag är glad och stolt över förtroendet att få leda FTI framöver. Det är lite av ett drömjobb, att få vara mitt i det hållbarhetsarbete, som pågår för fullt i samhället. FTI:s roll i att öka återvinningsgraden av plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar är otroligt viktig för att minska Sveriges miljöpåverkan. Jag ska bidra med allt jag kan till FTI för att vi tillsammans ska ge bästa möjliga värde i det arbetet för våra ägare, producenter och konsumenter”, säger Helena Nylén i en kommentar till sin utnämning.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!