Lexit Groups produktion är nu certifierad och livsmedelssäker enligt ISO 22000. (Bild Lexit)

Lexit Groups verksamhet är nu certifierad enligt ISO 22000

22 september, 2021ANNONS

Skandinaviska koncernen Lexit Group, specialister på etiketter, RFID och datafångst, mm., har från den 7 september blivit certifierad enligt ISO 22000, vilket innebär en livsmedelssäker produktion.

”Certifieringen är ett viktigt steg i vår satsning mot en ännu effektivare och framtidsorienterad etikettproduktion. ISO 22000 certifikatet bevisar Lexits engagemang för att producera etiketter på ett lagenligt och livsmedelssäkert sätt”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Definitionen för vad en primärförpackning är har förtydligats i den brittiska standarden för livsmedelssäker produktion, BRC. Etiketten ingår i begreppet primärförpackning och även denna ska omfattas av den riskbedömning, som görs för förpackningsmaterialet.

Tryckare och säljare på Lexit Group Sverige i Mölnlycke gläds åt ISO 22000-certifieringen. (Bild Lexit)

”Vi är säkra på att livsmedelsindustrin uppskattar att deras leverantörer ser de utmaningar de står inför. Lexit är redo att vara behjälplig i målet att alltid leverera konsumentsäkra produkter”, skriver företaget.

ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin och omfattar alla led i livsmedelshanteringen. Utmärkande för standarden är arbetet med riskbaserad styrning enligt modellen HACCP.

————————————————–
Lexit Groups verksamhetsområden omfattar bland annat etiketter, märkning, datafångst, RFID, varumärkeslösningar, mm. Lexit har 130 anställda och omsätter cirka 480 miljoner kronor per år. Koncernen har sex kontor i Norge, Sverige och Danmark och egen etikettproduktion i Mölnlycke, utanför Göteborg.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!