Återvunnen plast från konsumentförpackningar ska användas för att skapa en livsmedelsgodkänd plastfilm, som kan användas och formas till livsmedelsförpackningar. (Bild RISE IVF)

Lidl finansierar utveckling av matförpackning av returplast

20 maj, 2021ANNONS

Med hjälp av finansiellt stöd från livsmedelskedjan Lidl Sverige leder forskningsinstitutet RISE ett pågående utvecklingsprojekt med syfte att ta fram en förpackning för livsmedel innehållande återvunnen konsumentplast. I projektet deltar även plastförpackningskoncernen Trioworld samt livsmedelsföretagen Orkla Foods och Nestlé.

Projektet beräknas vara klart vid kommande årsskifte och finansieringen sker via LidlFutureInitiatives Plastutmaningen. Projektkostnaden är budgeterad till 1,88 miljoner kronor.

Lidl skriver i ett pressmeddelande att förpackningen blir den första i sitt slag, eftersom nuvarande lagstiftning kring material i livsmedelskontakt begränsar möjligheten att använda återvunnen konsumentplast i livsmedelsförpackningar. Om alla tester och certifieringar faller väl ut planeras den nya förpackningen lanseras i Lidls butiker.

”Livsmedelsbranschen tampas med utmaningen att öka andelen återvunnet material i sina förpackningar. För att vi och övriga branschen ska kunna nå våra plastmål behöver utbudet breddas, innovation premieras och konventionella metoder utmanas. Vi är därför oerhört stolta över att genom Plastutmaningen 2019 ha bidragit till det här banbrytande projektet, där RISE och Trioworld arbetar för att kunna använda konsumentplast från andra insamlingssystem på ett säkert sätt i livsmedelsförpackningar”, säger Ingrid Roth, Packaging Manager på Lidl Sverige.

Enligt information från RISE innebär projektet att man ska försöka utveckla en livsmedelsgodkänd formbar flerskiktsfilm bestående av nyråvara på utsidorna och återvunnet returnerat plastmaterial från konsumentförpackningar i mitten.

”Genom projektet hoppas vi kunna visa att det går att använda återvunnen plast även i regulatoriskt krävande applikationer som livsmedelsförpackningar och därmed öka efterfrågan och användningen av återvunnen plast”, skriver RISE på sin hemsida.

RISE-forskaren Mattias Andersson leder projektet. (Bild RISE)

RISE skriver också att för att skapa en livsmedelsklassad förpackning av återvunnen konsumentplast behövs innovationer i bearbetningsprocessen och i designen av förpackningsmaterialet.

”Att använda återvunnen plast i nya förpackningar för livsmedelskontakt är en de tuffaste utmaningarna, när det kommer till plaståtervinning, speciellt när det gäller att garantera livsmedelssäkerhet, kvalité och att klara av de hårda lagkraven. I det här projektet kommer vi att arbeta både med att ta fram en film, som går att bearbeta i befintliga anläggningar, men som också är designad på ett sådant vis, att den skyddar livsmedlet och är återvinningsbar. Ett lyckat projekt kommer att vara vägledande för att skapa en mer cirkulär plastekonomi”, säger Mattias Andersson, som är forskare vid RISE IVF och leder projektet.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!