Litar Systembolaget på konsumenterna i plastpåsefrågan?

14 maj, 2021ANNONS

Nyligen meddelade Systembolaget att man håller på och testar pappersbärkassar som ett tänkbart alternativ till sina plastbärkassar och att testerna så här långt fallit väl ut. Orsaken ska vara att man vill ha en bärkasse som är bättre för miljön. Packnews berättade om detta nyligen. Vad har man för underlag för dessa tankar?

Vi passade på att via LinkedIn fråga representanterna för Systembolaget om vilka undersökningar om miljöpåverkan man har gjort. Vad är det som gör pappersbärkassen till ett totalt sett bättre alternativ, har man till exempel gjort en LCA-utvärdering? Det var en fråga som blev lite ”överkurs” och man lovade att återkomma. Det gjorde man också och svaret blev:

Den påse vi testar just nu har vi inte gjort någon LCA på. Vi har tittat på andra livscykelanalyser som gjorts, och precis som du säger så kräver papperskassen mer utrymme och mer transporter. Trots det ser vi fördelar med en papperskasse både utifrån miljöperspektiv men även utifrån efterfrågan hos våra kunder – vi vill kunna erbjuda våra kunder alternativ som de föredrar och återanvänder, som samtidigt är ett bra alternativ för miljön. / Maria

Vilka fördelarna ur miljösynpunkt i så all är framgår inte. De finns kanske, men det känns inte som om man har gjort en noggrann genomlysning. En klar fördel är att en papperskasse bryts ner i naturen tämligen snabbt, och vi ska veta att Systembolagets plastbärkassar tillhör de man mest frekvent hittar i naturen. Men förutom det känns det ganska vagt. Systembolaget tror att pappersbärkassen kommer att återanvändas mycket mer frekvent än plastpåsen. Vi är tveksamma till det.

Uppenbarligen är det så att Systembolaget precis som så många andra varumärkesägare väljer att följa konsumenternas önskemål. En fråga från oss om man kan se det här som ”greenwashing” försvann plötsligt ur flödet med kommentarer kring frågan. Som vanligt var det många kommentarer som hyllar försöken, plast ska bort, och varför har man inte bomullskassar i stället? Okunskapen är djup.

Visst ska vi jobba för att rätt material används på rätt plats, men just nu verkar det inte finnas någon som helst plats som är rätt för plast. I vilket fall inte om konsumenterna får bestämma. I en undersökning som Systembolaget presenterade förra året framkom till exempel att:

Två av tre kunder väljer sällan eller aldrig en klimatsmart förpackning när de handlar på Systembolaget. Nästan hälften av dessa anger som anledning att de inte vet vilka förpackningar som är klimatsmarta.  

Systembolaget har satt som mål att minska koldioxidutsläppen från förpackningar med 10 procent från år 2019 till 2023.

Konsumenterna säger själva att det inte vet som är bäst, men Systembolaget väljer ändå att lyssna. Frågan är dessutom som sagt om pappersbärkassen är rätt väg att gå för att minska koldioxidutsläppen?

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!