Projektet ska undersöka värdet av bioplast och återvunnen plast i livsmedelsförpackningar.

Livsmedelsnäringen först ut i nystartat plastprojekt

10 oktober, 2018

Nu startar ett regionalt arbete för att kartlägga vad som krävs för att öka värdet på återvunnen plast och bioplast inom industrin, med start i livsmedelsnäringen. Resultatet förväntas bli ökad plaståtervinning och utvecklingsmöjligheter för näringslivet, genom nya affärsmöjligheter och innovationer.

Bakom det nystartade projektet står Livsmedelsakademin, IUC Syd och Packbridge, tre innovativa skånska kluster inom livsmedel, teknik och förpackning. Projektet finansieras av Region Skånes utvecklingsnämnd, som också gett uppdraget.

”Livsmedelsbranschen blir mer och mer hållbar, hela vägen från produktion till butik. Förbrukningen av plast beror ofta på bristande kunskap om möjligheterna och förutsättningarna för att använda återvunnen plast eller och bioplast i förpackningar och produktion”, säger Marie Malmberg Lavsen, VD för Packbridge.

Alla delar av värdekedjan för livsmedelsförpackningar av återvunnen och bioplast kommer att involveras och en stor del av skånskt näringsliv berörs.

”Livsmedelsförpackningar ställer mycket höga krav på hygien, säkerhet och att innehållet i produkten inte påverkas av smak eller färg från förpackningen. Därför behöver vi ta reda på om återvunnen plast och bioplast klarar alla de krav som ställs på en livsmedelsförpackning”, säger Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin.

Projektet kommer att involvera produktion, forskning, återvinningsbranschen samt handel och offentliga verksamheter.

”I projektet ska vi undersöka hur förädlingsvärdet i återvunnen plast kan öka inom hela värdekedjan. Genom samarbetet får vi en heltäckande bild över både företag och affärsmodeller för ökad cirkulär resursanvändning”, säger Camilla Dahlin, VD IUC Syd.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar