I projektet Waste2Func ska livsmedelsspill från jordbruk och livsmedelsindustri, m fl samlas in i stor skala och omvandlas till bioplaster. (Bild PxHere)

Livsmedelsspill ska omvandlas till bioplaster i unikt projekt

10 mars, 2022ANNONS

Waste2Func är namnet på ett unikt belgiskt projekt, som syftar till att samla in matavfall från jordbruk, livsmedelsindustri, stormarknader, restauranger, etc. för att omvandla det till bioplaster och ytaktiva biobaserade tensider.

Waste2Func-projektet har beviljats ett ekonomiskt anslag på 6,7 miljoner euro (cirka 73 miljoner kronor) för att bygga en plattform för att effektivt samla in sådant livsmedelsspill som idag ofta slängs, förbränns eller bara lämnas på fält och åkrar.

I projektet ingår 12 samarbetspartners från sammanlagt fem länder. I projektet finns allt från små till stora internationella företag och aktörer samt forskningsinstitut och jordbrukskooperativ.

Waste2Func skriver i ett pressmeddelande att matspill, exempelvis frukt och grönsaker, som inte uppfyller EU-standarder, eller otjänliga och osäljbara partier från livsmedelsföretag, normalt inte har någon ekonomisk slutanvändning utan bara ruttnar bort, slängs i soporna eller förbränns, vilket leder till onödiga CO2-utsläpp.

Sofie Lodens från Bio Base Europe Pilot Plant är projektkoordinator. (Bild fr LinkedIn)

I projektet har det belgisk-israeliska företaget TripleW i samarbete med universitetet i Gent och Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) utvecklat en teknologi för att omvandla blandade partier av matavfall till funktionella ingredienser som mjölksyra, som används för tillverkning av PLA-bioplaster, vilka ofta ersätter fossil plast i förpackningar. Vid processen utvinner man även mikrobiella biotensider, vilka kan användas för produktion av biobaserade hygien- och hemvårdsprodukter.

”Waste2Func kommer att bygga en logistisk plattform för att samla in jordbruks- och matavfallet och kommer att demonstrera omvandlingstekniken i stor skala”, förklarar projektkoordinatorn Sofie Lodens.

För att möjliggöra en effektiv insamling av matavfallsströmmar kommer projektet att utveckla en registreringswebbplats och en app, som kan användas för att registrera matavfallsflöden från lantbruk och livsmedelsindustri, etc. Matavfallet kan sedan samlas in av en speciell avfallshanterare.

Flera små och medelstora företag i projektet samt de tre större företagen Croda, Evonik and Ecover är redan involverade i att omvandla insamlats matavfall till funktionella biopolymerer och -molekyler, som kan användas till produktion av biobaserade marknadsprodukter.

Det yttersta målet för Waste2Func-projektet är att etablera ett bioraffinaderi, där funktionella molekyler på ett hållbart och ekonomiskt lönsamt sätt kan tillverkas av allt det insamlade matavfallet. Dessa funktionella molekyler kan sedan användas som byggstenar för bioplaster och som ingredienser i kosmetika, i biologiska tvättmedel och i många andra biobaserade tillämpningar.

Projektet samordnas av belgiska Bio Base Europe Pilot Plant, som är en öppen pilotanläggning för utveckling och uppskalning av biobaserade processer.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!