Finska Neste omvandlar med en kemisk process plastavfall från förpackningar, etc. till en högkvalitativ råvara för produktion av ny plast. (Bild Neste)

Lyckad storskalig testkörning med kemisk plaståtervinning

21 december, 2020ANNONS

Finska halvstatliga petroleumbolaget Neste har genomfört en första storskalig testkörning, där fossilt plastavfall från förpackningar, etc. omvandlas till ny flytande råvara för tillverkning av nya plastprodukter.

Vid testkörningen, som genomfördes vid Nestes fossiloljeraffinaderi i Borgå/Porvoo under hösten 2020, processades 400 ton plastavfall från förpackningar och andra plastkällor. Det fossila plastavfallet omvandlades och uppgraderades under en kemisk process till en återvunnen fossil råvara av hög kvalitet, som kan användas inom den petrokemiska industrin, till exempel för produktion av ny plast.

Innan den storskaliga testkörningen genomförde Neste omfattande forskning och laboratorietester samt gjorde omfattande analyser av produktionstillgångar och processer för att säkerställa genomförbarheten och säkerheten vid bearbetning av den nya återvunna råvaran.

Neste skriver i ett pressmeddelande att bearbetningsprocessen är en mycket viktig milstolpe, när det gäller Nestes strategiska mål att driva den cirkulära ekonomin och ersätta råoljeanvändningen vid bolagets egna raffinaderier med råvara tillverkad av återvunnet plastavfall. Neste mål är att från och med år 2030 årligen kunna bearbeta och omvandla över en miljon ton plastavfall.

”Vi är mycket glada över att framgångsrikt ha avslutat vår första bearbetningskörning i industriell skala med flytande plastavfall. Det finns fortfarande mycket arbete att göra, men detta är ett stort steg för vår bransch mot att förvandla plast, som är svår att återvinna, från avfall till en värdefull resurs, vilket möjliggör cirkularitet”, säger Mercedes Alonso, chef för affärsområdet Renewable Polymers and Chemicals hos Neste.

Neste skriver att man under år 2021 planerar ytterligare testkörningar vid raffinaderiet i Borgå/Porvoo och att man gradvis kommer att öka volymerna för att lära sig att utveckla värdekedjor och bearbetningsteknologier.

Vid anskaffningen av avfallsplast har Neste haft hjälp av sin partner, det belgiska plastföretaget Ravago. Tillsammans med Ravago och flera andra partners utvecklar Neste kemisk återvinningsteknik och kapacitet för att möjliggöra återvinning av sådant plastavfall, som anses olämpligt för mekanisk återvinning och som för närvarande går till förbränning eller deponering.

”Testkörningen är ett resultat av ett gott samarbete inom hela Neste-organisationen. Vi har tekniskt avancerade raffinaderier och vi har den kompetens som krävs för att raffinera lågkvalitetsavfall och restråvaror till flytande slutprodukter av hög kvalitet. Dessa faktorer gör det möjligt för oss att nå vårt mål att utveckla Porvoo-raffinaderiet mot sambehandling av förnybara och cirkulära råvaror”, säger Marko Pekkola, VD för divisionen Oil Products hos Neste.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!