Maträddar-appen Too Good To Go, som har sitt ursprung i Danmark, vill införa en väl synlig och enhetligt designad ”Ofta bra efter”-märkning på svenska livsmedelsförpackningar. (Bild Too Good To Go. Bilden är ett montage)

Märkningen ”Ofta bra efter” lanseras nu brett i Sverige

19 maj, 2022ANNONS

För att minska det ökande matsvinnet vill maträddarappen ”Too Good To Go” att en specialdesignad och väl synlig ”Ofta bra efter”-märkning ska komplettera det nuvarande ”bäst före”-datumet på livsmedelsförpackningar. Den nya märkningen har introducerats i flera länder i Europa och lanseras nu i Sverige, där flera företag redan anslutit sig.

”Too Good To Go” uppger att datummärkning på livsmedelsförpackningar länge har orsakat förvirring och onödigt matsvinn hos svenska konsumenter. En färsk undersökning visar till exempel att hälften av svenskarna inte förstått skillnaden mellan märkningarna ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag”.

När det kommer till livsmedel, som har passerat bäst före datum, så anger mer än en tredjedel av svenskarna att de har svårt att avgöra om en produkt är ät- och drickbar eller ej, vilket i sin tur leder till att en stor mängd mat slängs i onödan. Mer än tio procent av allt matsvinn beror på denna förvirring kring datummärkningen. Därför lanserar nu matsvinnsaktören Too Good To Go, tillsammans med ett stort antal varumärken, den nya märkningen ”Ofta bra efter”, som – tillsammans med uppmaningen till konsumenten att ”titta”, ”lukta” och ”smaka” på produkten – ska minska på matsvinnet.

Åsa Sandberg är matsvinnsexpert och Sverigechef inom Too Good To Go. (Bild pressbild)

”I undersökningen ser vi att svenskarna tycker att de är välinformerade, när det gäller matsvinn och datummärkning, problemet är bara att verkligheten visar en annan bild. När vi ställer specifika frågor gällande datummärkning är det många som svarar fel. Vi ser därför ett stort behov av ett initiativ som upplyser och leder konsumenten i rätt riktning”, säger Åsa Sandberg, matsvinnsexpert och Sverigechef inom Too Good To Go.

Förpackningsmärkning med ”Ofta bra efter” och liknande formuleringar är i sig inget nytt i Sverige. Det förekommer redan idag på flera livsmedelsförpackningar – inte minst inom mejeriprodukter – men då mest som ett litet ”tilltryck” vid sidan av ”bäst före”-datumet. Det nya med Too Good To Go:s initiativ är alltså att man vill ha en större, väl synlig och enhetligt designad ”Ofta bra efter”-märkning i anslutning till ett ”bäst före”-datum.

Ett av de företag, som nu anslutit sig till ”Ofta bra efter”-märkningen, är globala Danone, som börjat tillämpa den nya märkningen på förpackningar med produkter inom varumärket Actimel.

”Vi är stolta över att delta i kampanjen med Actimel, vårt största mejerimärke i Sverige. I maj dyker de första Actimel-förpackningarna upp på svenska marknaden med ”Ofta bra efter”-märkningen för att informera konsumenterna om att produkterna fortfarande kan vara ät- och drickbar även när ”bäst före”-datumet har uppnåtts”, säger Desi Berggren, marknadsansvarig för mejeri och drycker inom Danone Nordics & Baltics.

Initiativet och den nya märkningen lanserades i Sverige den 17 maj och introduceras kontinuerligt på relevanta produkter. Kampanjen har hittills initierats i 11 länder och finns redan på miljontals produkter runt om i Europa. Den nya etiketten kommer att pryda flera välkända produkter från några av världens största leverantörer för att tillsammans ta itu med förvirringen kring datummärkning och hjälpa till att eliminera matsvinn.

”Matsvinn är oacceptabelt – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även etiskt och miljömässigt. Därför har vi som mål att minska matsvinnet med 50 procent längs hela vår värdekedja till år 2025. Den nya kampanjen ´Ofta bra efter´ är en viktig del i vårt arbete mot matsvinn”, säger Susanne Knittel, Head of Corportate Affairs, Communications and Sustainability på Danone Nordic & Baltics.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!