Jomet Trimpack har automatisk höjdavläsning av innehållet och anpassar förpackningens höjd.

Maskinen som anpassar förpackningens storlek

30 maj, 2018

ITO PallPack och Jomet presenterar en paketeringsmaskin, som automatiskt läser av och anpassar förpackningens storlek till innehållet. Därmed kan slöseriet med för stora förpackningar elimineras.
”En verklig nyhet. Mycket få, om någon, har tagit fram något liknande”, säger Axel Hagen, projektledare på ITO PallPack

Jomet Trimpack är en smart och flexibel förpackningsmaskin, som automatiskt anpassar förpackningen till innehållet i varje wellpapplåda, så att den aldrig blir större än nödvändigt. Maskinen har automatisk höjdavläsning av innehållet, därefter beskärs kanterna ner och viks in innan locket sätts på. Allt sker per automatik, vilket innebär besparingar för arbete och kostnader både för frakt och fyllnadsmaterial. Utöver detta tillkommer miljövinsten i och med att det inte finns oanvänd plats i lådorna under frakt.

”Alla som arbetar med e-handel borde titta närmare på det här. Undersökningar visar att över 30 procent av alla transporter använder för stora förpackningar. Dessutom används ungefär 10 procent mer fyllnadsmaterial än vad som behövs. Här finns massor med besparingar att göra, såväl ekonomiska som miljömässiga. Lösningen blir snabbt lönsam för den som levererar varor i olika mängder samt lådor i olika storlekar”, säger Axel Hagen. 

ITO PallPack inledde nyligen ett samarbete med maskintillverkaren Jomet och ITO PallPack ansvarar för levereras, installation, driftsättning, utbildning och service på Jomet Trimpack.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar