”Vår barriärkalkylator är ett populärt verktyg inom förpackningsindustrin”, berättar Morten Augestad, Norner.

Med Norners kalkylator kollar man enkelt barriäregenskaper

28 september, 2018

Norska Norner lanserar nu en uppgraderad version av sin gasbarriärsimulator, som fått ny funktionalitet för beräkning av koldioxidtransmission och gastransmission vid dynamiska betingelser för syre, vatten och koldioxid. 

Barriäregenskaper är ofta avgörande vid val av förpackningsmaterial. Norners webbaserade kalkylator för barriäregenskaper utvecklades som hjälpmedel för simuleringar i designfasen vid förpackningsutvecklingen. 

Med hjälp av kalkylatorn kan utvecklaren undersöka vad som händer vid designförändring eller förändring i skiktstrukturen, utan kostsamma tester i denna tidiga utvecklingsfas. 

Simuleringsmodellen bedömer syrets transmissionshastighet (OTR), vattenångans transmissionshastighet (WVTR) och nu även koldioxidtransmissionen hos förpackningar i de flesta förpackningsmaterial av plast som PP, PE, PET, PS, PA och EVOH

Barriäregenskaperna kan utvärderas hos dubbelsprutade och coextruderade flerskiktsprodukter och vid in-mould-labelling (IML). Flexibiliteten i produktgeometri, permeabilitetsegenskaper och omgivningens betingelser kan nu utökas till dynamiska betingelser, som ger möjlighet att beräkna den totala transmissionen och på så sätt simulera hur produkten beter sig i hela värdekedjan.

”Vår barriärkalkylator är ett populärt verktyg inom förpackningsindustrin. Den finns i en fullversion och i en enklare gratisversion”, berättar Morten Augestad, Business Director hos Norner.
 

Text Katarina Elner-Haglund, redaktör
maskinnyheter nord emballage

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!