Med onlineverktyget RecyClass kan tillverkare av plastförpackningar själva utvärdera hur återvinningsbara deras förpackningar är. (Bild: skärmdump)

På RecyClass kollar man om en plastförpackning kan återvinnas

15 december, 2020ANNONS

På onlineplattformen RecyClass kan förpackningsproducenter få hjälp att kontrollera hur återvinningsbara deras plastförpackningar är.

RecyClass är ett branschöverskridande initiativ, som arbetar för att främja återvinningsbarheten av plastförpackningar i Europa. Aktiviteter inom RecyClass inkluderar utveckling av utvärderingsprotokoll för återvinningsbarhet och vetenskaplig testning av innovativa material.

RecyClass erbjuder certifieringar för återvinningsbarhet och spårbarhet för återvunnet innehåll för plastförpackningar och där finns också ett kostnadsfritt onlineverktyg, där förpackningstillverkare och –designers kan utvärdera hur bra deras plastförpackningar är ut återvinningssynpunkt.

I onlineverktyget handlar det om att besvara en rad frågor om den aktuella plastförpackningen och sedan får frågeställaren en kvalitativ bedömning, som går från A till F, plus en rapport.
RecyClass-plattformen finns på flera språk: tyska, italienska, spanska, franska och engelska. För att få använda verktyget och utvärdera sin plastförpackning, behöver man registrera sig. Registreringen är gratis och går snabbt.

Frågorna i onlineverktyget handlar exempelvis om vilket material en förslutningsmekanism är tillverkad av eller hur stor del av förpackningen som viktmässigt består av en och samma polymersort.

Slutomdömet och den åtföljande rapporten, som levereras av RecyClass-verktyget, kan användas för att eventuellt förändra förpackningsdesignen, så att förpackningen blir bättre och enklare att återvinna.

Företaget Superfos, som ingår i storkoncernen Berry Global (en av medlemmarna i RecyClass), är en av de plastförpackningsproducenter, som nu uppmanar till självutvärdering av i vilken grad plastförpackningar kan återvinnas genom användande av onlineplattformen RecyClass. Superfos framhåller att RecyClass är ett användarvänligt verktyg, som alla kan använda och som löpande granskas och underhålls av flera experter inom återvinning.

”RecyClass är ett uppmärksammat och grundläggande initiativ för ökad hållbarhet som främjar plaståtervinningen i Europa. Det handlar om att höja kvalitet genom återvinningsprocessen med förpackningens utformning och design, så att förpackningen redan från början är producerad med hänsyn till de återvinningstekniker, som finns idag. Detta står vi fullständigt bakom”, säger Lars Skjold Frederiksen, R&D Project Manager på Superfos.

”Om du behöver hjälp med hur man använder RecyClass-verktyget är du välkommen att kontakta Superfos. Vi hjälper gärna till, även med eventuella designförändringar, som kan förbättra dina plastförpackningar så att de i hög grad blir återvinningsbara”, skriver Superfos i ett pressmeddelande.

Onlineplattformen RecyClass (engelska) hittar du HÄR!

Länk till onlineverktyget för självutvärdering (gratis registrering) hittar du HÄR!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!