Snart kan vi även panta aluminiumburkar med s.k. mejeridrycker. Arla Foods säljer varje år 3,5 miljoner sådana burkar under varumärkena Pucko och Starbucks. (Bilden är ett montage)

Aluburkar med mejeridrycker blir nu tillåtna i pantsystemet

26 maj, 2021ANNONS

Från den 1 september öppnar Returpack pantsystemet för frivillig anslutning av mejeridrycker i dryckesburkar av aluminium. Det innebär att producenter och importörer av dessa produkter kan välja att ansluta sig till pantsystemet och att dessa burkar kommer att kunna pantas och återvinnas till nya burkar.

”Nu kan vi spara ännu mer koldioxid”, säger Bengt Lagerman. (Bild Niclas Albinsson)

Så kallade mejeridrycker – dvs. drycker som har mer än 50 procent mejeriinnehåll – är idag undantagna från förordningsstyrd anslutning till pantsystemet, men nu öppnar Returpack upp för en frivillig anslutning.

”Varje pantad burk sparar 78 gram koldioxid-ekvivalenter jämfört med om den går till förbränning. I vårt svenska pantsystem snurrar årligen omkring 1,5 miljarder burkar. Att vi nu öppnar vårt svenska pantsystem för mejeridrycker på metallburk gör det möjligt att återvinna ännu fler burkar och därmed spara ännu mer koldioxid”, säger Bengt Lagerman, VD för Returpack/Pantamera.

Arla Foods tar man emot beskedet från Returpack med glädje. Arla Foods producerar och säljer varje år cirka 3,5 miljoner metallburkar med mejeridrycker under varumärkena Pucko och Starbucks och möjligheten att ansluta sig till det svenska pantsystemet är högst välkommen.

”Vi är otroligt glada för det här beskedet”, säger Victoria Olsson, Arla. (Bild Arla)

”Vi är otroligt glada för beskedet. Vår årliga försäljning av Pucko- och Starbucks-burkar motsvarar ungefär 50 ton aluminium per år, som nu kommer att kunna återvinnas. Det här går helt i linje med Arlas förpackningsstrategi och målet att nå 100 procent återvinningsbara förpackningar år 2025. Nu ska vi se över hur vi kan ansluta så snabbt som möjligt!”, säger Arlas hållbarhetschef Victoria Olsson.

Returpack skriver att sedan 2015 är det möjligt att frivilligt ansluta saftprodukter till pantsystemet och sedan 2018 gäller detsamma för juiceprodukter med mer än 50 procents frukt-, bär- eller grönsaksinnehåll. Alla större aktörer inom saftsegmentet, liksom ett stort antal juiceproducenter, har valt att ansluta sina produkter och pantningen av dessa produkter ökar för varje månad.

”Öppnandet av pantsystemet för frivillig anslutning av saft- och juiceprodukter fick ett väldigt positivt mottagande och pantningsgraden för dessa produkter ökar stadigt”, berättar Bengt Lagerman.

I Sverige har vi ett av världens äldsta och mest framgångsrika pantsystem. Redan 1984 pantades den första metallburken. Under 2020 kom över 2,2 miljarder förpackningar in till Returpacks anläggning i Norrköping. Nästan nio av 10 burkar pantades i Sverige under det gångna året vilket betyder att cirka 21 000 ton aluminium lämnade anläggningen för återvinning till nya burkar.

”För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta behöver kretsloppet vara slutet. Vårt svenska pantsystem garanterar att materialet kan återvinnas till nya dryckesburkar, vilket är den gynnsammaste återvinningen, då materialet utnyttjas till fullo”, avslutar Bengt Lagerman.

Öppnandet av frivillig anslutning till pantsystemet gäller mejeriprodukter med mer än 50 procents mejeriinnehåll och förpackade i metallburk. Sedan tidigare omfattas mejeriprodukter med mindre än 50 procents mejeriinnehåll redan av pantsystemet.
Den som väljer att ansluta sina mejeriprodukter frivilligt till pantsystemet betalar ingen anslutningsavgift till Jordbruksverket.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!