Med skumformering kan man öka tjockleken av falskartong och kan därigenom sänka ytvikten för en viss tjocklek men ändå uppnå samma egenskaper.

Metsä Board blir först med skumformerad falskartong

29 maj, 2015ANNONS

Metsä Board, ledande europeisk producent av falskartong och liner, blir först med att testa skumformering i produktionsskala i sitt kartongbruk i finska Kyro.
Tekniken gör det möjligt att med hjälp av skumbildning vid arkformeringen av kartongskikt öka tjockleken av falskartong och därigenom kunna sänka ytvikten för en viss tjocklek men ändå uppnå samma egenskaper.

Metsä Board har under flera år bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att kommersialisera den nya tekniken, vilken förväntas resultera i avsevärda fördelar för kunderna.

Tekniken för skumformering innebär arkformering med skumbildande medel, vilket i praktiken går till så att mälden, som är en suspension av fibrer och tillsatser, luftas med en ström av mycket små bubblor. Med hjälp av skumformering blir kartongens struktur tjockare, vilket möjliggör en sänkning av ytvikten vid en viss given tjocklek. Dessutom fördelas fibrerna jämnare i kartongskiktet, vilket ger en bättre formation, som i sin tur bidrar till jämnare egenskaper och utseende. Som en ytterligare fördel minskar denna teknik behovet av råvaror, energi och vatten, vilket förbättrar den miljömässiga hållbarheten ytterligare.

”Vi har redan sett att tekniken fungerar i såväl laboratorieskala som i pilotmaskiner. Som en följd av lyckade laboratorieresultat och våra detaljerade förstudier har vi beslutat att investera i att utveckla tekniken ytterligare och nu i verklig produktion. Målet är att kunna erbjuda våra kunder falskartong, som är ännu effektivare och än mer miljöanpassade i framtiden”, säger Mika Joukio, VD och koncernchef för Metsä Board..  

Metsä Board ligger i absolut framkant, när det gäller att utveckla tekniken med skumformering. Företaget har deltagit i och bedrivit forskning som en del i forskningsprogrammen inom Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC, och som framgångsrikt skalats upp tillsammans med VTT Technical Research Centre of Finland.
Olika faser av forskning och utveckling har skett genom finansiellt stöd från finska Innovationsfinansieringsverket Tekes

Installationen av tekniken i Metsä Boards bruk i Kyro görs av Valmet, ledande maskinleverantör till pappers- och massaindustrin.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!