Arla går i oktober över till Svenska Retursystems klimatvänliga helpallar i plast. (Bild Svenska Retursystem)

Arla går nu över till retursystem och byter ut miljontals pallar

19 september, 2019ANNONS

I oktober börjar Arla omställning av hela sin produktion i Sverige och övergår till Svenska Retursystems returpall ”Helpall grå”. Uppskattningsvis handlar det om 650.000 pallar per år i Arlas externa flöden och lika många i de interna flödena.

”Genom att byta till returpall räknar vi med att minska vårt klimatavtryck med 50 ton koldioxidekvivalenter per år”, säger Malin Leander, Arla Sverige.

”Klimatfrågan är vår tids största utmaning och vi på Arla har mycket höga ambitioner för vårt miljöarbete. Genom att byta till returpall räknar vi med att minska vårt klimatavtryck med 50 ton koldioxidekvivalenter per år”, säger Malin Leander, logistikdirektör på Arla Sverige.

”Helpall grå” har enligt Svenska Retursystem en livslängd på 15 år och kan återanvändas mer än 100 gånger. Den genererar 10 procent lägre koldioxidutsläpp än motsvarande träpallar. Den avger inte damm eller träflisor och den väger 10 kg mindre än en träpall vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö.

”Vi är glada över att Arla ser fördelarna med våra returpallar. Genom att Arla byter till vår helpall får de en klimatsmart lastbärare, som ger både deras egna medarbetare och deras kunder sundare arbetsförhållanden”, säger Cecilia Ratnér, Key Account Manager på Svenska Retursystem.

Arla är sedan tidigare användare av Svenska Retursystems returlådor. Under 2018 använde man tre miljoner returlådor för distribution av ost på den svenska marknaden.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!