Mondi investerar drygt 200 miljoner kronor i modernisering av sitt 140-årsfirande kraftpappersbruk i österrikiska Frantschach. (Bild Mondi)

Mondi investerar 200 miljoner i kraftpappersbruket Frantschach

22 november, 2021ANNONS

Globala förpacknings- och papperskoncernen Mondi moderniserar sitt kraftpappersbruk i Frantschach, Österrike för 20 miljoner euro (drygt 200 miljoner kronor). Investeringen görs för att förbättra hållbarheten i massaproduktionen vid bruket.

Den pappersmassa, som tillverkas i Frantschach, används bland annat till brukets produktion av kraftpapper, som i sin tur konverteras till förpackningar inom livsmedel, byggmaterial och djurfoder.

Mondi skriver i ett pressmeddelande att utbyggnad och modernisering av indunstningsanläggningen vid Frantschach-bruket bland annat innebär att man kan öka utvinningen av mängden värme från tillverkningsprocessen och minska det kemiska syrebehovet för biologisk rening av avloppsvatten. Bruket, som firar 140-års jubileum i år, har redan varit självförsörjande på energi i många år och förser omgivande samhällen och industriföretag med överskottsvärme från massaproduktionsprocessen. Med den nu beslutade investeringen och moderniseringen kan man alltså tillvarata ytterligare överskottsvärme.

”I dag riktas rampljuset på fiberbaserade produkter”, säger Gottfried Joham, VD för Mondi Frantschach. (Bild Mondi)

Optimeringen bidrar också till bättre bioekonomi genom att öka andelen användbara biprodukter från massaproduktionsprocessen. Exempelvis kommer man att kunna öka mängden tillvaratagen tallolja, som används för tillverkning av film, lim och färger, från nuvarande 18 kilo till 35 kilo per ton massa.

”Med dagens fokus på hållbarhet och cirkularitet riktas rampljuset på fiberbaserade produkter och massa. Trä är inte bara en förnybar resurs, utan också det mest återvunna materialet i världen. Exempelvis återvinns i Europa 74 procent av papper och 83 procent av pappersbaserade förpackningar. Vår nya anläggningsutrustning kommer att göra vår massaproduktion ännu mer effektiv och hållbar”, säger Gottfried Joham, VD för Mondi Frantschach.

—————————————————–

Mondi Kraft Paper ingår i Mondis affärsenhet Flexible Packaging och producerar blekt och oblekt säckkraftpapper samt blekt, oblekt och återvunnet specialkraftpapper. Produkterna konverteras till pappersförpackningar inom bygg, livsmedel, jordbruk, kemisk industri, mfl samt till bärkassar, e-handelsförpackningar och isoleringspapper.
Mondi Kraft Paper har fyra verksamheter, belägna i Österrike, Bulgarien, Tjeckien och Sverige (Mondi Dynäs AB).

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!