Plastinpackade gurkor får förlängd hållbarhet men generarar å andra sidan mycket plastavfall. Nu finns det en alternativ förpackningsteknik med ätbara cellulosabaserade ”skal”… (Bild från Paper Province/Meltwater)

Naturligt ”skal” av cellulosa ersätter krympplast på gurkor…

21 januari, 2022ANNONS

Schweiziska forskningslaboratoriet Empa har i samarbete med Lidl Switzerland utvecklat en cellulosabaserad beläggning, som kan ersätta den omdiskuterade krympfilmen av plast på gurkor, bananer och andra grönsaker och frukter!

Det annorlunda ”skalet” eller beläggningsmaterialet är gjort av pressade frukt- och grönsaksskal, som processas och sedan kan appliceras på frukt och grönsaker,

Det schweiziska projektet är initierat av Lidl Switzerland, som ville utröna om det gick att hitta cellulosabaserade och miljövänliga alternativ till plastinpackningar av frukt och grönsaker, som visserligen är effektiva skydd och förlänger produkternas hållbarhet, men som genererar stora mängder plastavfall.

Lidl Switzerland valde Empa Cellulose & Wood Materials Laboratory för projektet, eftersom Empa sedan decennier har forskningserfarenheter av cellulosaprodukter.

Chef för schweiziska Empa-laboratoriet är Gustav Nyström. (Bild fr Youtube-video)

Empa-forskarna har nu ägnat mer än ett år för att utveckla en speciell skyddande cellulosabeläggning, som kan appliceras på frukt och grönsaker. Resultatet är mycket positivt – produkter som belagts med det skyddande cellulosaskalet håller sig fräscha betydligt längre än icke-belagda produkter. I tester förlängdes till exempel bananers hållbarhet med mer än en vecka.

”Det stora målet är att dessa biobeläggningar i framtiden ska kunna ersätta en stor del av dagens oljebaserade plastförpackningar”, säger Empa-laboratoriets svenske chef Gustav Nyström.

Empa-forskarnas innovation går ut på att man bearbetar pressrester från frukt- och grönsaksskal till fibrillerad cellulosa. Pressrester – eller ”pomace” – är de fasta rester, som blir över efter att man har extraherat juice från frukt, grönsaker eller växter. Tidigare slängdes dessa växtrester i biogasanläggningar eller direkt på fälten, men i framtiden kan de alltså komma att användas för att skapa en skyddande beläggning för färska grönsaker och frukt!

Den cellulosabaserade beläggningen antingen sprayas på produkterna som ska skyddas eller appliceras genom att produkterna doppas i en lösning, som sedan torkar och bildar en skyddande ”film”. Det skyddande skalet är lätt att tvätta bort, men eftersom det är ofarligt för konsumenten kan det också konsumeras utan skada.

Enligt Empa-forskarna är den fulla potentialen av dessa cellulosabeläggningar ännu inte klarlagda – exempelvis skulle man kunna tänka sig att nyttiga ämnen som vitaminer och antioxidanter tillsätts och att ”cellulosa-skalen” på så sätt ingår som en ätbar del i produkten…

HÄR finns en kort Youtube-video, där Empa-laboratoriets chef Gustav Nyström förklara hur man utvecklat och tillverkar det innovativa beläggningsmaterialet.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!