Med stöd av Naturvårdsverket ska SIS genom standardisering främja materialåtervinning av bland annat plast och plastförpackningar. (Bild SIS)

Naturvårdsverket ger stöd åt standarder för plaståtervinning

14 maj, 2020

För ett år sedan gav Naturvårdsverket ett stöd på 2,8 miljoner kronor till Svenska institutet för standarder (SIS) för utveckling av standarder inom plastområdet. Nu meddelar SIS att man får ett fortsatt stöd från Naturvårdsverket för att genom standardisering främja materialåtervinning av plast, textil och förpackningar. Delar av stödet ligger i linje med den särskilda satsning på att minska plaster i hav och natur, som regeringen upprättat och som sköts av Naturvårdsverket.

”Vi ser fram emot att utveckla standardiseringen kring plaståtervinning”, säger Annika Andreasen, VD för SIS. (Bild SIS)

En ökad och säker materialåtervinning av plast- och plastprodukter är en viktig del av hållbar plastanvändning, samt ett medel för att öka resursanvändningen, minska nedskräpningen och även att minska spridningen av mikroplast, både lokalt och globalt.

”Vi ser ett stort intresse för hållbar plastanvändning. SIS erbjuder en plattform, där experter från intressenter sluter upp i arbetet. Vi ser fram emot att utveckla standardiseringen och vill på det här sättet vara med och bidra till en hållbar resursanvändning”, säger Annika Andreasen, VD för SIS.

Inom ramen för bidraget från Naturvårdsverket kommer SIS att driva tio olika standardiseringsprojekt, som bedöms kunna bidra både till miljöanpassning av design och utveckling av hållbar plaståtervinning globalt, liksom en stark utveckling av kunnandet inom området i Sverige.

De tio standardiseringsprojekten är:
* Drift av den internationella ISO-arbetsgruppen för plaståtervinning, ISO/TC 61 Plastics, SC 14 Environmental aspects, WG 5 Mechanical and chemical recycling.
* Stärka det svenska inflytandet i den europeiska beredningsgruppen för plaståtervinning.
* Vidareutveckla vokabulärstandarden Plastics – Environmental Aspects –Terminology.
* Ta fram standardiseringsförslag på En metod för migrationstestning av PE-film med regranulat för matapplikationer.
* Uppstart framtagande av standard Metoder för verifiering av kemikalieinnehåll i regranulat.
* Införande av rötning i standarden SS-EN 13432 Förpackningar – Krav gällande återvinningsbara förpackningar genom kompostering och biologisk nedbrytning.
* Etablera arbetsgrupp för miljöaspekter av textil inom den internationella kommittén ISO/TC 38 Textiles.
* Utreda digitala informationsbärare i textil.
* Teknisk rapport Recycling methods for textiles containing plastics.
* Förstudie Klassificering av återvunnen textilråvara.

”Detta är en strategisk satsning, som möjliggör för Sverige att öka påverkan och delaktigheten i frågor som direkt rör materialåtervinning av plast, textil och förpackningar över hela världen”, säger Johan Dahlgren, t.f. sektionschef för material och processindustri, SIS.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!