Ökad och effektivare plaståtervinning ska bidra till Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi.

Naturvårdsverket utreder hur plaståtervinningen kan ökas

27 november, 2020ANNONS

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man den 27 november har gett Naturvårdsverket två nya uppdrag, vilka ska bidra till Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Uppdragen handlar dels om att föreslå åtgärder för att plaståtervinningen ska öka, dels om bättre miljömässig och resurseffektiv hantering av bioavfall. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Plast har en viktig funktion i vårt samhälle och är en del av vår vardag, men de negativa konsekvenserna av vår ökade plastanvändning blir allt mer tydliga. När plast från fossil råvara förbränns, leder det till utsläpp av växthusgaser. Plasten står också för en stor del av nedskräpningen på land och i hav. Det är viktigt att i första hand minska mängden plast som används i samhället.

En ökad materialåtervinning av plast är ett viktigt och nödvändigt steg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Regeringen ger nu Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av den plast, som inte går att återanvända. Ett särskilt fokus ska ligga på kemisk plaståtervinning, som ett komplement till mekanisk materialåtervinning.

Naturvårdsverket får också uppdrag om bättre miljömässig och resurseffektiv hantering av bioavfall. Bioavfall är t.ex. livsmedelsavfall och trädgårds- och parkavfall. Uppdraget innebär bland annat att ge förslag på de bestämmelser som behövs för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.

Uppdraget om ökad materialåtervinning av plast ska redovisas den 30 november 2021. Uppdraget om bioavfall ska redovisas den 31 augusti 2021.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!