”Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet”, skriver Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky i rapporten för årets tredje kvartal. (Bild Stora Enso)

Negativt för Stora Enso – trots plus för förpackningsmaterial

20 oktober, 2020ANNONS

I sin interimsrapport för årets tredje kvartal redovisar Stora Enso ett totalt lägre operativt rörelseresultat jämfört med motsvarande period i fjol. Enligt VD och koncernchef Annica Bresky är det främst koncernens Paper-division, som står för förlusterna, medan exempelvis förpackningsmaterial redovisar ett starkt kvartalsresultat.

”Pandemin har fortsatt störst effekt på vår pappersverksamhet. Även om vi redovisar ett lägre operativt rörelseresultat jämfört med förra året så låg det, om vi utesluter Paper-divisionen, kvar på samma nivå tack vare starka resultat i divisionerna Packaging Materials, Wood Products och Forest”, skriver Annica Bresky i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Av rapporten framgår att Stora Ensos omsättning under Q3/2020 minskade med 13,5 procent till 2,079 miljarder euro (2,402 miljarder euro Q3/2019) och att det operativa rörelseresultatet minskade till 175 miljoner euro (245). Enligt rapporten beror den minskade omsättningen på lägre leveranser och priser

Sett över årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol har Stora Enso-koncernens omsättning minskat från 7,644 miljarder euro till 6,4 miljarder euro, främst som ett resultat av Covid-19-pandemin samt de finska fackförbundens strejker under första kvartalet. Under samma period minskade koncernens operativa rörelseresultat från 879 miljoner euro till 532 miljoner euro.

I sin kommentar till kvartalsrapporten konstaterar VD Annica Bresky att man nu på kort sikt kan se hur pandemin växer och återigen skapar osäkerhet kring hur snabbt och till vilken grad världsekonomin kommer att återhämta sig.

”Jag är övertygad om att det kommer att vara fortsatt svårt att förutse hur olika marknader utvecklas. Under rådande omständigheter presenterar vi inga prognoser, men kan konstatera att marknadsutsikterna för våra olika verksamheter fortsätter att variera. När jag tittar på vår återhämtningsförmåga framöver är jag därför glad att likviditeten är säkrad och att lönsamhetsprogrammet går snabbt framåt. Vi har också identifierat fler besparingsmöjligheter och kommer att öka sparmålet ytterligare”, skriver hon.

Annica Bresky framhåller också att Stora Enso-medarbetarnas hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Genom ett proaktivt agerande under Covid-19-pandemin har koncernens förmåga att betjäna sina kunder och driva verksamheten hittills påverkats minimalt.

”Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: säkerställa våra medarbetares hälsa och stötta våra kunder, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, säkerställa vår finansiella uthållighet och bygga framtidens affärsmöjligheter genom vår innovationsagenda. Vi vill stå starka när det vänder”, skriver Annica Bresky.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!