Mikroskopibild av ca 1 mm långa björkfibrer (Bild ABB).

NeoPulp öppnar nya marknader för fiberprodukter från skogen

16 september, 2021ANNONS

117 miljoner kronor satsas under åtta år på forskningsprofilen NeoPulp, som ska hjälpa skogsindustrin att bredda användandet av fiberbaserade material med resurssnåla processer. NeoPulp bildas av Mittuniversitetet, KK-stiftelsen och sju större företag.

Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett prioriterat forskningsområde vid Mittuniversitetet, där forskningscentrum FSCN samarbetar med skogsindustrin och andra närliggande branscher.
Nu tar Mittuniversitetet ett nytt steg för att fördjupa förståelsen av industrins processer i en ambitiös forskningsprofil. Bland partnerföretagen finns ABB, Holmen, IPCO, More Research, Rottneros, Stora Enso och Valmet.

”NeoPulp kommer att hjälpa branschen att bredda användbarheten av fiberbaserade material, minska produktionsavtrycket och attrahera FoU-personal till industrin, alltsammans krävs för att industrin ska bidra till bioekonomi och ersättning av fossila råvaror”, säger Birgitta Engberg, docent vid Mittuniversitetet och en av de aktiva forskarna inom NeoPulp.

Forskargruppen inom NeoPulp, Överst, fr. v.: Birgitta Engberg, Kaarlo Niskanen, Amanda Mattsson, Per Engstrand och Olof Ferritsius. Nederst, fr.v.: Johan Persson, Gunilla Pettersson, Armando Cordova, Juha Fiskari och Magnus Norgren. (Bild Mittuniversitetet)

Forskningsområdet för NeoPulp är massa- och papperstillverkningsprocesser där nya digitala metoder för analys, simulering och visualisering av partikelsystem blir viktiga framgångsfaktorer för utveckling.

”Vi ger oss in i ett nästan helt outforskat område genom att utveckla datadrivna metoder för att ta reda på hur olika fibrer reagerar på processförhållanden. Heterogenitet är en grundläggande egenskap hos biobaserade fibrer som påverkar processprestanda och slutliga produktegenskaper. Genom att följa heterogenitet längs kedjan från skogen till slutprodukten introducerar vi ett helt nytt perspektiv för processforskning och produktutveckling, både inom den akademiska världen och inom industrin i stort”, säger Birgitta Engberg.

”Vi på Holmen är övertygade om att skogsbaserade produkter kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är viktigt att förstå hur fiberegenskaper påverkar prestanda på papper och kartong för att förbättra våra produkter och minimera miljöpåverkan. Forskningen inom NeoPulp kommer att vara en viktig del av detta arbete och vi ser fram emot att samarbeta med Mittuniversitetet”, säger Christer Sandberg, R&D specialist på Holmen Paper.

Forskargruppen vid FSCN på Mittuniversitetet har unik erfarenhet om fibrer och skogsindustrins processer och material och kommer att förstärkas med rekryteringar och utveckling av samarbeten och nätverk i Sverige och internationellt.

”NeoPulp blir grundstenen för ny processforskning vid Mittuniversitetet. Förtroende som byggts i samproduktion med branschpersonal på pilot- och fabriksnivå har varit avgörande i utvecklingen av den ambitiösa forskningsagendan, som vi nu har i NeoPulp”, säger Kaarlo Niskanen, professor och centrumledare vid FSCN.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!