Genom att förvärva de europeiska rättigheterna till Alterra Energys teknik för förvätskning av plastavfall stärker Neste stärker sin position inom kemisk plaståtervinning. (Bild Neste)

Neste förstärker sin position inom kemisk plaståtervinning

28 juni, 2022ANNONS

Halvstatliga finska polymer- och petroleumbolaget Neste stärker sin position inom kemisk plaståtervinning genom att förvärva europeiska teknikrättigheter från USA-baserade Alterra Energy.

Företaget Alterra Energy har utvecklat och tillämpar en avancerad återvinningsteknik där man i sin anläggning i Akron, Ohio, USA omvandlar plastavfall, som är avsett för deponier, till petrokemiska material, vilka kan förädlas ytterligare till ny plastproduktion och andra petrokemiska produkter. Teknologin innebär att plastavfallet omvandlas till en mellanprodukt i form av en petrokemisk vätska, som sedan kan raffineras till en polymerråvara för vidare omvandling till plastprodukter.

Alterra Energys enhet för förvätskning av plastavfall i industriell skala i Akron, Ohio. (Bild Alterra Energy)

Neste, som år 2020 förvärvade en minoritetsandel i Alterra Energy, har sedan tidigare använt flytande plastavfall från bland annat Alterra Energy för att vidareutveckla sin egen kemiska bearbetningsteknik i en serie provomgångar i sitt raffinaderi i finska Borgå.

Nu har alltså Neste gått vidare och köpt de europeiska rättigheterna till Alterra Energys tekniska lösning för förvätskning av plastavfall, vilket ytterligare kommer stärka Nestes arbete med att utveckla metoder för kemisk plaståtervinning.

”Genom förvärvet av de europeiska rättigheterna till Alterra Energys teknik blir det möjligt att erbjuda våra samarbetspartners en helhetslösning. Vi kommer att kunna leverera ett komplett erbjudande för kemisk återvinning: från plastavfall till produkt, med högkvalitativa drop-in-råvaror som kan användas vid framställning av nya polymerer och kemikalier”, säger Heikki Färkkilä, chef för affärsområdet Chemical RecyclingNeste Renewable Polymers and Chemicals.

Heikki Färkkilä är chef för affärsområdet Chemical Recycling, Neste. (Bild fr Twitter)

Tillsammans med sin joint venture-partner, det belgiska plastföretaget Ravago, planerar Neste att använda Alterra Energys teknik vid Nestes och Ravagos gemensamma raffinaderianläggningen i nederländska Vlissingen (Läs HÄR!). För att ytterligare skala upp sin kapacitet inom bearbetning av flytande plast vid sitt Borgåraffinaderi genomför Neste för närvarande dessutom en studie för att undersöka möjligheten att göra en investering i mer kapacitet för förbehandling och uppgradering.

Neste skriver i ett pressmeddelande att man genom kemisk återvinning vill minska beroendet av jungfruliga fossila resurser och påskynda omställningen till en cirkulär kedja för polymerer och kemikalier.

Neste har som ett uppsatt mål att bearbeta mer än en miljon ton plastavfall per år från och med år 2030 och för att uppnå detta mål samarbetar Neste med andra företag i värdekedjan för plast. Det innefattar samarbetspartners som återvinningsföretag och de som utvecklar tekniska lösningar, men även aktörer inom kemikalietillverkning och tillverkningsföretag för konsumentprodukter som söker mer hållbara, cirkulära lösningar.

Efter att ha sett potentialen i den gemensamma teknikutvecklingen och bearbetningen av blandad plastråvara i Alterra Energys Akron-anläggning, är Neste övertygade om att Alterra Energys teknologi är bland de vinnande lösningarna för förvätskning av plastavfall.

Frederic Schmuck är VD för USA-baserade petrokemiföretaget Alterra Energy. (Bild Alterra Energy)

Överenskommelsen med Alterra Energy innebär att Neste förvärvar de europeiska rättigheterna till teknologin, men att Alterra Energy fortsätter att agera som en självständig aktör i övriga delar av världen, med målet att kommersialisera sin teknik genom licensiering.

”Som samarbetspartner och aktieägare har Neste ansvar för att stödja den fortsatta utvecklingen av Alterra Energys tekniska lösning för att den ska bli etablerad som en av de ledande inom kemisk återvinning av plastavfall på global nivå”, skriver Neste i sitt pressmeddelande.

”Vi är glada att Neste, som är globalt ledande inom hållbarhet, har valt Alterra Energy och vår avancerade återvinningsteknik. Gemensamt ökar vi nu tempot på våra ansträngningar i arbetet med att skapa ett cirkulärt system för plast i Europa. I övriga världen kommer vi att fortsätta att hjälpa olika aktörer inom den petrokemiska industrin att leva upp till sina åtaganden inom hållbarhet gentemot sina ägare och kunder”, säger Frederic Schmuck, VD för Alterra Energy.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!