Livsmedelsjätten Nestlé ska inrätta ett forskningscenter för utveckling av uthålliga förpackningslösningar. (Bild Nestlé)

Nestlé skapar forskningscenter för livsmedelsförpackningar

19 februari, 2019

Globala livsmedelsjätten Nestlé, med huvudsäte i schweiziska Vevey, ska inrätta Nestlé Institute of Packaging Sciences, som blir ett forskningscenter för utveckling av uthålliga, funktionella och miljövänliga förpackningslösningar.

Institutet, som ingår i Nestlés globala forskningsorganisation, ska placeras i Lausanne, Schweiz, och får cirka 50 anställda. Förutom ett högmodernt laboratorium kommer institutet även att ha utrustning för snabb produktion av förpackningsprototyper, etc.

Nestlé skriver i ett pressmeddelande att forskningsinstitutet är ett viktigt steg på vägen till företagets åtagande att senast år 2025 ha hundra procent återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar.

”Vi vill vara ledande inom utveckling av de mest hållbara förpackningarna för våra livsmedel- och dryckesprodukter. För att uppnå detta ökar vi vår forskningskapacitet för att utveckla nya förpackningsmaterial och lösningar. Därigenom hoppas vi kunna hantera det växande problemet med förpackningsavfall, i synnerhet frånplast.”, säger Nestlés VD Mark Schneider.

I det nya forskningsinstitutet kommer man att ha ett nära samarbete med partners, leverantörer, start-up-företag, etc. och i forskningen ska man utvärdera säkerheten och funktionaliteten hos olika hållbara förpackningsmaterial. Forskningsområdena kommer att omfatta återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara polymerer, funktionellt papper, samt nya förpackningskoncept och tekniker för att öka återvinningsförmågan hos plastförpackningar. De nya lösningarna kommer att noga testas i olika produktkategorier, innan de får ingå i Nestlés globala produktportfölj.

”Förpackningar spelar en avgörande roll för att vi ska kunna leverera säkra och näringsrika produkter till våra konsumenter. Det nya institutet för förpackningsforskning kommer att göra det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av miljövänliga och uthålliga förpackningslösningar med hög prestanda”, säger Stefan Palzer, Nestlés Chief Technology Officer.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jp.press@comhem.se

Relaterade artiklar