Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen, er rektor for Emballasjeskolen

16 elever påmeldt til oppstart i klasse 49 på Emballasjeskolen

18 september, 2019ANNONSE

En svært fornøyd Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen kan ønske 16 elever velkommen til Emballasjeskolen i Fredrikstad 23. september.


– Det er lenge siden vi har hatt så god oppslutning om Emballasjeskolen. Dette viser at bedriftene har forstått at kompetanse er viktig i disse tider, sier han.

Noen av elevene i klasse 49 som startet opp i Fredrikstad 23. september.
Kompetanse må til for å innfri alle krav

Interessen for emballasje har trolig aldri vært større. Media og forbrukere vil vite mer om hva emballasjen inneholder, mens EU og regjeringen stiller strengere krav til emballasje. Produsentansvaret er skjerpet gjennom krav til høyere gjenvinning og bruk av materialer.

– Det krever sitt å holde rede på alle kravene som stilles til emballasjen og kompetanse for å kunne lage en emballasje som innfrir dem, sier Yngve Krokann.

Fire samlinger i fire norske byer

Emballasjeskolen går over fire samlinger på fire dager i fire norske byer. På skolen for elevene delta på lokale bedriftsbesøk og høre på forelesninger fra eksperter på de forskjellige fagområdene.

Elevene som deltar kommer fra både emballasjeprodusenter og – brukere, med det til felles at de har god innsikt i sin egen virksomhet men at de mangler oversikt over ander materialer og metoder. Gjennom Emballasjeskolen får de nye ideer og kontakter som hjelper dem videre.

Generell innføring
Klasse 48 på besøk hos Jotun i Sandefjord.

– Emballasjeskolen gir en generell innføring i alle emballasjematerialtyper, de vanligste pakke- og trykkmetodene, de forskjellige typene emballasje, emballasjedesign, emballasjeoptimering, avfallsminimering, merking og innføring i EU-direktiver og gjenvinningskrav, blant annet.

Den første samlingen for klasse 49 starter opp i Fredrikstad 23. september. Samling 2 blir i Bergen 25.-29 november. Den tredje runden er lagt til Sandefjord 27.30. januar, mens Oslo er destinasjon for samling 4, 11.-13. mai.

I tillegg har elevene hjemmelekser mellom samlingene og gruppeeksamen på hver samling. Skriftlig eksamen skal avlegges 12. juni 2020, mens den muntlige eksamenen avlegges 27. november 2020.

Ta faktabaserte beslutninger
Morten Aas, leder for Emballasje og design, Tine

Tidligere elev ved Emballasjeskolen og vinner av Emballasjefagprisen, nåværende leder for emballasje og design i Tine, sier følgende om Emballasjeskolen:

– Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette.

Elevene er gjennomgående svært fornøyd med opplegget på Emballasjeskolen.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!