Bærekraftsjef i TIne, Bjørn Malm.

Bærekraft og innovasjon preger et TINE som vil vokse

11 april, 2019ANNONSE

– 2018 er et år vi må tenke tilbake på når vi skal tenke langt fram, sier Bjørn Malm. TINEs årsrapport for 2018 peker mot bærekraft, innovasjon og vekst.


Årsrapporten fra TINE har et eget avsnitt om bærekraft. Her fastslår Bjørn Malm at 2018 var året da vi alle sammen virkelig har fått føle på kroppen hvor viktig klima og bærekraft er.

Bærekraftig verdiskaping

Etter to år preget av både uvanlig store nedbørsmengder og ekstrem tørke har klimarisiko for alvor kommet på kartet. Forbrukere, kunder og myndigheter stiller i stadig større grad spørsmålstegn ved samfunnets evne til å møte klimaendringene.

– 2018 er et år vi må tenke tilbake på når vi skal tenke langt framover, skriver Bjørn Malm i rapporten.

– Framtidens vinnere vil være dem som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet.

– Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping

Konsernsjef Gunnar Hovland vil satse på vekst gjennom innovasjon og digitalisering.

Satser på innovasjonsdrevet vekst

Ifølge konsernsjef Gunnar Hovland vil TINE satse på innovasjon sammen med kunder for å skape vekst.

– Noe av det aller viktigste for TINE nå er vekst. Innovasjon og vekst sammen med kundene, og økt tempo i gjennomføring blir viktig for å få til vekst.

Han slår fast at arbeidet med effektive verdikjeder blir viktigere enn noen gang. Flere omorganiseringer har ført til en tydeligere forretningsorientering i TINE med et mer markedsrettet arbeid med innovasjon.

Kontinuerlig endring og tilpasning

– Jeg har stor tro på at dette vil gi resultater, men skal vi klare framtidens utfordringer, må vi endre oss kontinuerlig og tilpasse vår bedriftskultur.

– For meg handler kultur om måten vi gjør ting på. TINEs omgivelser og utfordringer har endret seg mye de siste 20 årene, og vi må endre oss i takt med dem for å lykkes godt også framover.

Hovland mener at det digitale skiftet skal gi bedre grunnlag for forbedringer innen kvalitet, fleksibilitet og produktivitet i hele verdikjeden fra gresset på jordet til melka på bordet. Det handler om å ta i bruk mulighetene teknologien gir i hele verdikjeden.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!