Rørosmeieriet er 20 år 5. januar 2021, men den planlagte storfeiringen blir spredt over flere små markeringer.

Den 5. januar 2021 er det 20 år siden Rørosmeieriet ble startet

5 januar, 2021ANNONSE

TINE Midt-Norge og offentlige instanser med tro prosjektet ga fødselshjelp til det lille meieriet, som startet med fire gründere som fylte aller roller.

Omsetningen var i starten på knappe fem millioner kroner. Etter noen år med utfordringer, nattevåk, dugnad og hardt arbeid er Rørosmeieriet i dag en norsk matbedrift av betydning.
Målet var å få flere ansatte og at driften skulle være økonomisk bærekraftig slik at den kunne gi utbytte til eierne

– Selv om vi har blitt større, har vi holdt fast ved den opprinnelige strategien om å forankre driften i norske mattradisjoner og økologisk produksjon, skriver Rørosmeieriet på sine nettsider.

Den planlagte feiringen av 20-årsjubileet er lagt på is, men det vil bli flere små markeringer gjennom året.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!