Andelen brukt plast som sorteres ut til materialgjenvinning er igjen økende.

Mer plastemballasje sorteres ut til materialgjenvinning igjen

20 november, 2020ANNONSE

Mengden brukt plastemballasje i Norge som sorteres ut til materialgjenvinning i Tyskland er økende sammenlignet med 2019, melder Grønt Punkt Norge.

Utfordringene i avsetningsmarkedet for plast har ført til at flere sorteringsanlegg lenge har varslet at det blir vanskelig å nå Grønt Punkt Norges krav til materialgjenvinningsgrad.

– Prognoser fra årets åtte første måneder viser at vi likevel ligger an til å nå målene på 70 prosent utsortert og solgt til materialgjenvinning, skriver Grønt Punkt Norge i et nyhetsbrev.

God utsorteringsgrad
Petter Aaby Vebenstad

– Til tross for korona-situasjonen, viser rapportene fra anleggene våre at de presterer bra og at utsorteringsgraden er god. Det er vi veldig fornøyd med, sier kvalitetssjef Petter Aaby Vebenstad i Grønt Punkt Norge.

I dag sender Grønt Punkt Norge innsamlet plastemballasje til Eing, Kedenburg og Vogt i Tyskland, Fortum i Finland og Geminor i Sverige (Geminor er for-sortering før testingen av kjemisk materialgjenvinning hos Quantafuel i Danmark).

– For oss er det viktig at sorteringsanleggene vi sender plasten vår til har høy utsorteringsgrad. Dette er også noe vi betaler ekstra for å sikre. Vårt mål er at så mye som mulig skal sendes videre til materialgjenvinning, sier Vebenstad.

Mål om 70 prosent

I Grønt Punkt Norges avtaler med kommuner og IKS er det satt et mål om 70 prosent utsortering til materialgjenvinning. Dette kravet har vært vanskelig å nå, etter at avsetningsmarkedet i Europa ble overbelastet da Kina og resten av Asia stengte for import av plastavfall.

COVID-19-pandemien har forverret situasjonen ytterligere. Men likevel ligger det an til at over 70 prosent av den innsamlede emballasjen fra Plastretur-ordningen vil bli sendt til materialgjenvinning i år. I 2019 var andelen 65,7 prosent, mens den både i 2017 og 2018 var godt over 70 prosent.

Etter det vanskelig året i 2019, med mer innsamlet plast enn tidligere, store lagre og utfordringer med å få levert plastemballasje til sortering, så Grønt Punkt Norge seg nødt til å levere noe av plasten til anlegg med langt lavere utsorteringsgrad enn kravet, for å unngå forbrenning

Nå er lagrene tømt og leveransesituasjonen normalisert.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!