Ola Ronæss beskriver forskjellene på lineær , gjenvinning og sirkulær økonomi på denne måten.

Arbeidet med sirkulær plastemballasje intensiveres

22 januar, 2021ANNONSE

Mange valgte å bruke fredag morgen på et digitalt seminar om arbeidet med sirkulær plastemballasje med Avfallsforsk og Emballasjeforeningen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

– Vi har i Norge hatt velfungerende innsamlings- og gjenvinningsordninger for emballasje i 25 år. I tiden fremover må vi arbeide for å få en større andel av den brukte plastemballasjen inn i et sirkulært kretsløp, forklarte Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen til de mange som brukte fredag morgen til en oppdatering om emballasje.

Emballasjeforeningen lanserte i 2018 Forum for sirkulær plastemballasje, som i sin tur lanserte et veikart i 2019. Circular Packaging Cluster er nå i gang med å sette en del av de foreslåtte tiltakene ut i livet.

– Vi er i en dreining. Fem-seks år tilbake gikk forskningen i retning av å anbefale bruk av flere plastsjikt i matemballasje for å forlenge holdbarheten på næringsmidler mest mulig. Nå har man forstått at materialene også må kunne materialgjenvinnes, uten at det går på bekostning av produktet, sa hun.
Flere forskningsprosjekter er iverksatt for å se på denne problematikken.

Kartlegging av avfallsstrømmer og barrierer for resirkulering

Under utviklingen av Veikartet ble  Deloitte engasjert for å kartlegge de eksisterende strømmene for plastavfall i Norge og hvilke barrierer som finnes for å kunne øke materialgjenvinningen av plast. Veikartet har klare anbefalinger for hvilke tiltak som bør iverksettes av de enkelte virksomheter hver seg og hva næringslivet i fellesskap og myndigheter må ta ansvar for.

– Circular Packaging Cluster skal sette i verk en del av tiltakene som forumet satte opp. Vi vet at bedriftene har lyst til å bidra,  forklarte Kari Bunes.

Circular Packaging Cluster
Ola Ronæss, leder av Circular Packaging Cluster.

Ola Rolnæss er leder for Circular Packaging Cluster (CPC), som I november 2020 ble tilkjent Arena-støtte fra Innovasjon Norge.

– Klyngen hviler på det arbeidet som Emballasjeforeningen, Forum for sirkulær plastemballasje og SmartPack har jobbet med i mange år, forklarte han.

Klyngen har satt opp følgende mål:

1. Øke graden av materialgjenvinning for plastemballasje fra 21 prosent i 2020 til 55 prosent i 2030
2. Erstatte minst 5 prosent av plastemballasjen med fiberemballasje innen 2025
3. Øke andelen plast fra fornybare og resirkulerte materialer fra 4 prosent i 2020 til 60 prosent i 2030
4. Skape velfungerende markeder for resirkulerte emballasjematerialer

Kan dokumentere at plastemballasje er bærekraftig
Alvhild Hedstein er leder for styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje og direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.

Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon, Bama Gruppen, er leder i styringsgruppen for Forumet og styreleder i CPC. Hun er selv ingen stor fan av plast, men har ingen problemer med å forklare hvorfor BAMA bruker plastemballasje på sine varer.

– Vi får daglig spørsmål fra forbrukere om dette. Svaret er at vi skal levere trygg og fersk mat. Emballasjen gjør det mulig å forlenge holdbarheten, spore opprinnelsen til maten og redusere svinn. Den skal dessuten friste til kjøp i butikken.

BAMA har retningslinjer for emballasje som må følges og har mål om å bruke 100 prosent gjenvinnbar emballasje. De bruker verktøyet PackMan som sjekkliste for at emballasjen er optimert og at det mest bærekraftige emballasjematerialet er valgt. De er med i flere forskningsprosjekter, som ReducePack og PacKnoPlast.

– Vi har dokumentasjon på at plast forlenger levetiden på våre produkter. Da er det bærekraftig, med mindre man kaster plastemballasjen ut av vinduet etter bruk.

Bør man øke bruke av monomaterialer?

Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge, spurte om det ville være lettere å finne gjenvinningsløsninger hvis man bytter ut flerlagsmaterialer med monommaterialer i plast.

– Det som overrasker meg er at mye av monomaterialet som brukes, heller ikke resirkuleres, selv om vi vet at det kan gjenvinnes. Å få til gjenvinning av det som kan gjenvinnes er noe hele bransjen må jobbe med, sa Alvhild Hedstein.

Ola Ronæss kommentert at dette handler om attraktivitet i markedet. – Og der skjer utviklingen raskt.

Avfallsforsk arrangerer webinarer fast hver fredag 08:30-09:30, og i januar har alle plast som tema. Webinarene er gratis og åpent for alle. Neste fredag er det fokus på plast og næringsliv.

Relevante dokumenter

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

Fremdriftsrapport_forum_for_sirkulær_plastemballasje_2020

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!