Arla fjerner skrukorker i plast på kartongen for økologisk melk i Danmark.

Arla fjerner skrukorker i plast på melkekartonger i Danmark

13 november, 2020ANNONSE

74 millioner kartonger med økologisk melk i Danmark vil heretter komme uten skrukorker i plast. Det reduserer CO2-utslippet med 30 prosent.


Endringen på emballasjen gir en samlet reduksjon i CO2-utslippene på 740 tonn årlig, sammenlignet med de siste års utslipp. Initiativet er en del av Arlas ambisjon om å bli helt CO2-nøytrale i 2050.

– Vi og våre landsmenn har en ambisiøs målsetting om å bli CO2-nøytrale, og vi reduserer våre utslipp i alle ledd, sier Heg Müller Petersen, landsdirektør for Arla Danmark.

– En del av arbeidet går på å redusere utslipp fra emballasje gjennom å redusere bruk av plast, for eksempel. Det er derfor et aktivt valg at vi nå fjerner skrukorkene på økologisk melk.

«Brett ut og bøy tilbake»

Når skrukorkene fjernes, vil kartongene få sin gamle utbrettmekanisme tilbake. Det er en beslutning som Arla vet vil få blant mottakelse hos danskene. Til tross for at mange dansker er opptatt av klimavennlig emballasje, er det skrukorkene praktiske i hverdagen. Meieriet er likevel ikke i tvil om at dette er den riktige veien å gå.

– Vi vet at danskene har en forkjærlighet for skrukorker, men som Danmarks største næringsmiddelprodusent er det vårt ansvar å løpende optimere våre produkter slik at de ivaretar både hverdagspraksis og den grønne dagsordenen.

– Derfor fjerner vi nå skrukorken til fordel for CO2-reduksjon. Vi håper at danskene vil støtte opp om det valget. Samtidig overveier vi muligheten for å fjerne skrukorken på flere av våre kartonger, sier Helle Müller Petersen.

I første omgang er det kun Arla ØKO som får den gamle lukkemekanismen, mens vanlig melk beholder skrukorkene.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!