- Du opprettholder verdien og kvaliteten på materialene når du gjenvinner dem. Det er et vakkert eksempel på sirkulær økonomi, fordi det lærer mennesker om avfallets verdi på en konkret måte, sier Kristine Berg.

Avfall er et gammeldags konsept, fastslår Tomra

10 juni, 2020ANNONSE

Å lage noe av råvarer som kastes etter bruk, hører til den lineære og gammeldagse økonomimodellen og bør skiftes ut med sirkulærøkonomi, ifølge Tomra.

«Earth Overshoot Day» markerer datoen da etterspørselen etter råvarer er større en jorden klarer å generere. Den har kommet tidligere hvert år. I 2019 var den 29. juli. I 2020 vil datoen bli 22. august, men det skyldes den globale pandemien, ikke planlagte tiltak for bærekraftig uttak av ressurser.

Kaster vekk store verdier
Det er på tide å ta vare på de ressursene jorden har.

Selv om plast har blitt symbolet på dagens bruk- og kast-samfunn, er plast et svært gjenvinnbart materiale, og råvaren kan gjenbrukes i nye produkter. I dag kastes plastmaterialer til en verdi av 80-120 milliarder USD vekk hvert år.

40 prosent av plastemballasjen går til deponi, mens 32 prosent ender opp som avfall, hvorav 8 millioner tonn havner i havene. Dette innebærer at flere jomfruelige ressurser må hentes ut og mer energi brukes for å utvinne disse ressursene.

Engangsbruk er ute

Bruk og kast er ikke lenger et alternativ. Man må slutte å tenke engangsbruk og samtidig tenke reduksjon og gjenbruk i en sirkulær økonomi. Volker Rehrmann, sjef for sirkulær økonomi og gjenvinning/gruvedrift og Kristin Berg, økonomirådgiver i Tomra har klare tanker om dette.

– I Tomra tenker vi nå at avfall er et gammeldags konsept og det egentlig er råvarer for noe nytt, forklarer Kristin Berg.

De to legger vekt på hvor viktig det er å skifte til sirkulær økonomi i alle skalaer og de gjenbruksmodellene som allerede finnes. Tomras automatiske sorteringsteknologi for avfall skiller ut gjenvinnbare materialer fra husholdningsavfallet, slik at de ikke ender opp på deponi.

Panteautomatene tar imot brukt drikkevareemballasje til gjenvinning.

– Du opprettholder verdien og kvaliteten på materialene når du gjenvinner dem. Det er et vakkert eksempel på sirkulær økonomi, fordi det lærer mennesker om avfallets verdi på en konkret måte, sier Kristine Berg.

Ressursene vil ta slutt
Volker Rehrmann.

Overgangen til sirkulær økonomi kan bidra til å forskyve «Earth Overshoot Day». – Jorden kan bare produsere så mye råvarer som den kan, og vi forbruker mye mer. Før eller senere vil våre ressurser være borte, spår Volker Rehmann.

– Det kommer til å skje hvis vi ikke endrer til sirkulær økonomi hvor vi gjenbruker begrensede ressurser. Alt vi gjør i Tomra handler om å beskytte ressursene og hjelpe verden å resirkulere.

– Overgangen til mer bærekraftige bransjer kommer ikke bare fra bedrifter som har innsett dette, men også fra forbrukere som krever at merkevarene blir mer bærekraftige. De har forventninger til de selskapene de kjøper varer fra.

Optimert uttak av ressurser

De sensorbaserte løsningene til Tomra fremmer sirkulær økonomi gjennom avansert innsamling og sorteringssystemer som optimerer uttaket av ressurser og reduserer avfall i mat-, gjenvinnings- og gruveindustrien.

I tillegg har Tomra gått inn The Alliance to End Plastic Waste, som vil fjerne plast fra miljøet. Når avfall blir behandlet som verdifulle ressurser, kan man lage materialer med høy renhet og kvalitet. Materialer som plast, metall og papir, samt elektronikkavfall, kan føres tilbake i loopen.

Pantesystemet er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis.

– Den største utfordringen er å endre måten produktene designes på. De må designes for en sirkulær verden, sånn at det blir enklere å gjenvinne dem, legger Volker Rehrmann til.

– Denne utviklingen må høyt opp på den globale miljøagendaen, slik at planeten kan bevares for fremtidige generasjoner. Siden ressursene er begrenset, må vi gjenbruke de ressursene vi har, vedlikeholde deres verdi og kvalitet og la dem sirkulere.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!