AvfallskalkulatorFor å stimulere til økt kildesortering, har Sintef og Røros Produkter utviklet en ny avfallskalkulator.

Ny avfallskalkulator viser hva du tjener på å kildesortere avfall

16 mai, 2019ANNONSE

Med en ny avfallskalkulator kan bedrifter og organisasjoner regne ut hvor mye de sparer miljøet og lommeboken ved å kildesortere avfall.

– Målet med en avfallskalkulator er å inspirere store offentlige organisasjoner og næringsvirksomheter til å kildesortere mer. Fordi det lønner seg, både for lommebok og miljø, sier SINTEF-forsker Ottar Bakås til forskningsmagasinet Gemini.

Forskere ved SINTEF har i samarbeid med Røros Produkter laget avfallskalkulatoren. Hensikten med den er å fortelle hvor lønnsomt det kan være å kildesortere ulike typer søppel. Det er nemlig rimeligere å levere sortert avfall, enn restavfall.

Investeringen betaler seg i løpet av få år

Røros Produkter leverer komplette løsninger for kildesortering til både private og offentlige virksomheter. Men de manglet et verktøy som viste kundene hva de kan spare økonomisk og miljømessig ved å kildesortere.

– Derfor ville vi utvikle et verktøy som synliggjør effektene ved en slik investering, sier IT- og systemansvarlig i Røros Produkter Hanne Mari Hindklev.

Hun innrømmer at det koster litt med nytt avfallssystem.  – Men en de fleste får det beløpet igjen allerede i løpet av få år

Det er spesielt viktig å påvirke store aktører til å ta de mest fornuftige avgjørelsene når de skal velge avfallsløsninger.

– Et sykehus eller en høgskole som kun leverer restavfall har potensial til å spare betydelige summer og store mengder CO2, sier Hindklev.

avfallskalkulator viser hvor lønnsomt det er med avfallssortering
Hanne-Mari Hindklev fra Røros Produkter og forsker Otto Bakås i SINTEF studerer tall og beregninger som ligger til grunn for avfallskalkulatoren. Foto: Håvard Egge, Gemini.
Avfallskalkulator med begrenset kompleksitet

Avfallskalkulatoren har begrenset kompleksitet, og dermed skal den være enkel å ta i bruk.

– Vi har valgt et verktøy med færrest mulige steg, sier Bakås. Med det mener han at den krever et minimum med input. Samtidig gir den en god indikasjon på hva som lønner seg.

– Kalkulatoren tar utgangspunktet i at virksomheten kun leverer restavfall fra før. Den estimerer deretter hvor mye man sparer i penger og CO2 på utvidelsen. Dette regnes om til antall flyreiser mellom Trondheim og Oslo for å synliggjøre den potensielle miljøgevinsten på en konkret måte, forteller Bakås.

Pant, plast og papp mest lønnsomt

Avfallskalkulatoren kan ikke gjøre nøyaktige beregninger men lager et estimat over nytten av å sortere de ulike fraksjonene. Pant gir størst miljøgevinst per tonn avfall fordi panteordningen er så godt håndtert.

– Men også papp, papir og plast scorer høyt sier Bakås.

Beregningene tar utgangspunkt i livssyklusanalysen som baserer seg på at materialene blir gjenvunnet. De har vi ikke tatt hensyn til geografiske ulikheter med tanke på gjenvinningsgraden lokalt.

Beregninger indikerer at matavfall er det som gir minst mening å kildesortere.

– De fleste kan ikke kildesortere alt. Derfor er det viktig å bevisstgjøre kundene. Vi vil sette dem i stand til å ta gode valg ved å gi informasjon om hva som er både mest og minst gunstig å prioritere, sier Hindklev.

Avfallskalkulatoren baserer beregningene på tall, blant annet fra en rapport fra Nordisk ministerråd med grundige livssyklusanalyser. Videre er det samlet bruksdata og erfaringstall fra SSB, avfallsnæringen, rapporteringsorganer samt kundeerfaringer fra Røros Produkter.

Les hele artikkelen i Gemini

Bilde: Hanne-Mari Hindklev fra Røros Produkter og forsker Otto Bakås i SINTEF studerer tall og beregninger som ligger til grunn for avfallskalkulatoren. Foto: Håvard Egge, Gemini.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!