En britisk undersøkelse viser at både produsenter og forbrukere er opptatt av bærekraft.

Bærekraftperspektiv endrer selskapenes syn på emballasje

28 august, 2020ANNONSE

En fersk undersøkelse i Storbritannia viser at bærekraftperspektiv fører til at bedriftene endrer sitt syn på behovet for emballasjeinnovasjon.

Undersøkelsen ble foretatt av Smurfit Kappa og Financial Times, som spurte 200 bedriftsledere i Storbritannia om hvordan bærekraft påvirker deres selskaper.

Bærekraft driver forskning og utvikling

Undersøkelsen “Sustainability Reshapes The Business Landscape for Good” viser at bærekraft driver alt FoU-arbeid og utvikling av nye produkter i mer enn en tredel av selskapene. Bedriftene investerer også kraftig i bruk av resirkulerte materialer i sine produkter og emballasjer.

68 prosent av bedriftene anser at materialet som brukes i emballasje er det mest utfordrende området for bærekraftig utvikling. Undersøkelsen viser også hvordan selskapene legger vekt på emballasje som en viktig innovasjonsmulighet.

Syv av 10 bedrifter oppgir at materialet i emballasjen er deres største bærekraftutfordring, fulgt av innsamling og gjenvinning (59%) og materialet som brukes til å produsere produktene (56%). Nesten ni av 10 bedrifter har inkludert brukt eller gjenvunnet material i sine produkter/emballasje som en del av sin bærekraftstrategi.

Forbrukerne ser etter gjenvinnbar eller nedbrytbar emballasje
Arco Berkenbosch, Smurfit Kappa.

I undersøkelsen ble også forbrukere spurt om sitt syn på bærekraft og hvordan de tilpasser seg for å skape en mer bærekraftig fremtid. 37 prosent av forbrukerne mener at emballasjedesign er viktig når de tar en kjøpsbeslutning.

Halvparten av forbrukerne oppga at de i løpet av siste halvår hadde kjøpt et produkt spesifikt fordi det hadde gjenvinnbar eller biologisk nedbrytbar emballasje. Dette omtales som et signal om forbrukernes bevissthet om merkevarenes emballasje.

Andre funn i undersøkelsen er at åtte av 10 selskaper ser på bærekraftarbeidet som en langsiktig investering, snarer enn en kostnad, da forbrukerne fortsetter å påvirke bedriftens syn på bærekraftige metoder.

– Undersøkelsen viser at bedriftene må håndtere bærekraft i et økonomisk utfordrende miljø, og at forbrukerne kommer til å fortsette å sette bærekraftagendaen, kommenterer Arco Berkenbosch, VP of Innovation & Development i Smurfit Kappa.

Last ned undersøkelsen gratis

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!