Bærekraftrapporten til Stora Enso er blant verdens 10 beste

16 oktober, 2019ANNONSE

For andre år på rad har bærekraftrapporten fra Stora Enso blitt kåret som en av verdens 10 beste, ifølge den nyeste rapporten fra WBCSD.
I publikasjonen «Reporting mattters» fra World Busines Council for Sustainable Development (WBCSD) får Stora Ensos bærekraftrapport anerkjennelse for god praksis rundt den tydelige koblingen til selskapets materialtilgangsvurderinger.

Navigeringen og språket i rapporten blir også trukket frem for sin konsise, konsekvente og informative stil.

– Vi er stolte over at vår rapportering får anerkjennelse for god praksis, sier Noel Morrin, global bærekraftsjef i Stora Enso. – Vi mener at bedriftene bør fokusere på de viktigste områdene i samråd med de fremste interessentene, i stedet for å rapportere om alt.

– Det er svært gledelig at vi får en slik anerkjennelse.

Rodney Irwin, Managing Director of Redefining Value, WBCSD, sier at innholdet i Stora Ensos bærekraftrapport for 2018 har en tydelig kobling til selskapets materialtilgangsvurdering.

– Fokuset på eksternt miljø og den omfattende presentasjonen av interne spørsmål gjennom hele verdikjeden er spesielt sterke aspekter i rapporten. Vi håper andre selskaper skal se Stora Enso som et forbilde for god praksis, sier han.

WBCSD utgir «Reporting matters» for å bidra til effektivisering av ikke-finansiell forretningsrapportering. Rapporten lister Stora Ensos bærekraftrapport som en av verdens ti beste blant 159 rapporter som er gransket.
Store Ensos årsrapport for 2018 består av delene Strategy, Financials, Sustainability og Governance, samt et sammendrag. Alle deler av årsrapporten kan lastes ned i PDF-format på www.storaenso.com/annualreport

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!